Nytt

For ikke lenge siden var jeg selv i Oslo og fikk et raskt innblikk i sporene etter romfolkets levesett. Det stemmer overens med nyhetsinnslag spesielt fra Oslo, men også andre steder i landet, som forteller om forsøpling og mengder av avføring der romfolk slår seg ned. Nabolag og turområder blir ødelagt av tilgrising fra romfolket.

Nå demonstrerer romfolket i Oslo. De opplever uverdig behandling, trakassering, forfølgelse, diskriminering og rasistiske holdninger.

Hva opplever de som får nærmiljøet forringet av romfolkets levesett og tilsedeværelse i vårt offentlige rom? Frustrasjon og sinne, eller fryd og glede?

Demonstrasjonen finner sted klokka 14.30 og er en markering mot det romfolket mener er uverdig behandling, trakassering, forfølgelse, diskriminering og rasistiske holdninger mot en minoritetsgruppe.

Organisasjonen Folk er Folk hevder romfolk over hele Norge jages av politi og politikere, selv om de har rett til å oppholde seg i landet.

Onsdag ble det kjent at byfogden i Oslo slår fast at romfolkets teltleir ved Sognsvann er ulovlig og må fjernes. Da hadde det gått nesten fire måneder siden Statsbygg varslet at de ville gå rettens vei for å få fjernet den omstridte teltleiren. I kjennelsen fra Oslo byfogdembete heter det at «teltleiren ikke er unntatt verken 2-døgnsbegrensningen eller samtykke fra eieren.»

Tirsdag vedtok Grünerløkka bydelsutvalg at romfolkene som har slått seg til ved Sofienberg, må fjerne seg innen torsdag.

http://www.osloby.no/nyheter/Romfolk-demonstrerer-i-Oslo-7045744.html