Det er et absurd spill: Svenske myndigheter ønsker asylsøkere velkommen med åpne armer. Halvparten av de som har fått status som arbeidsinnvandrere savner utdannelse. Det er ikke bare asylinstituttet som misbrukes, også arbeidsinnvandring. Samtidig går mange svenske ungdommer ledige.

Løsning: Sverige betaler for å sende sin ungdom til Norge, hvor de har fått ry på seg for å være pålitelige og arbeidsomme.

Hvem tjener og taper på det? Sverige taper dobbelt: det mister sin egen ungdom og importerer hundretusener, som er vanskelig å integrere, og som tar ut langt mer enn de putter inn i felleskassen.

Hvis forholdene i Sverige ikke bedres, er det stor sjanse for at ungdommene slår seg ned i Norge permanent.

Det er en gevinst for Norge, men er også med på å kamuflere at mye av innvandringen til Norge ikke er økonomisk eller kulturelt bærekraftig. De dyktige svenskene gjør imidlertid at nordmenn har et sammenligningsgrunnlag: bevisstheten om at samfunnet ikke har råd til å importere uproduktive, vil vinne i det lange løp.

Sverige kan bli et skrekkeksempel, og synes å løpe stadig fortere for å komme i «mål».

Det lovede land

Det er noe trist over å høre svensker beskrive Norge som det lovede land. En gang var svenskene stolt av landet sitt, og hadde grunn til det.

 

I Söderhamn har kommunen och arbetsförmedlingen tagit till ett annorlunda grepp för att minska den höga ungdomsarbetslösheten. De arbetslösa ungdomarna får ekonomiskt stöd och annan hjälp för att flytta till Norge och jobba.

Det handlar inte om att betala för att bli av med ett problem man inte kan lösa själv, säger arbetsförmedlingens chef Mohamed Chabchoub.

– Vi skickar inte i väg dem, vi hjälper dem att ta steget vidare och blir en erfarenhet rikare. Vi stöttar dem, vi ger dem möjligheter och förhoppningsvis får de jobb. De får bra ekonomi samtidigt som vi hoppas att de kommer tillbaka med annan kraft. Det här är ingen spark, det är en klapp på axeln.

Efter en månads förberedelse hemma i Söderhamn, med bland annat jobbsökning och kompletterande utbildning, får ungdomarna betald resa till Oslo och en månads gratis boende. En coach från organisationen Nordjobb hjälper också till i Oslo.

En av de tolv som åker iväg den här veckan är Emma Karlsson och hon tror att det blir bra.

– Det är lättare att få jobb där när man inte har någon ordentlig utbildning och jag vill prova på något nytt innan jag pluggar vidare.

Vad är det för jobb du tänkt dig i Norge?

– Jag har sökt lite allt möjligt, som dagis, restaurang och butiker

Ett hundratal söderhamnsungdomar har redan åkt till Norge och de allra flesta har fått jobb nästan direkt. Andreas Larsson hade gått arbetslös i två år hemma i Söderhamn. Den verklighet han mötte i Oslo var en helt annan. I dag jobbar han som truckförare i Oslo.

– Jag kom hit en torsdag och på måndag morgon hade jag jobb, så det gick fort. Det kändes nästan lite overkligt, som om man kommit till det förlovade landet

Söderhamn skickar arbetslösa till Norge