Nytt

Hvor lenge kommer Sverige til å klare den eksplosive innvandringen?

En kunnig svenske skriver på sin facebookside:

Enligt Migrationsverkets GD kommer nu 5 000 asylsökande i månaden till Sverige. Plus den stora anhöriginvandringen som just påbörjats. Tillsammans kommer cirka 200 000 asylsökande och anhöriga att söka sig hit under 2012+2013. Enligt Agenda ikväll rör det sig om en tredubblad asylinvandring nästa år jämfört med 2011. Sverige har beviljat en miljon uppehållstillstånd under 2000-talet! Det handlar om en demografisk förändring som pågår utan att den får diskuteras.

Finland tar emot mindre än 2 000 asylansökningar på ett år, en tämligen konstant siffra. På en och en halv vecka tar Sverige emot fler asylsökande än vad Finland gör på ett helt år!

Sverige har OECD:s största sysselsättningsglapp mellan utrikes och inrikes födda (27 procent mellan 25-64 år). Ingen politiker i regering eller opposition verkar se att detta kan ha någonting med SD:s framgångar att göra. Även journalisterna gör vad de kan för att inte rapportera relevanta fakta och ge analyser.