Nytt

Universitetet i Oslo har et bønnerom. Det er en gammel nyhet. Likeledes at de setter av en gymsal til bønnerom et par timer hver fredag. Men at man også tillater at studenter kan velge hvilket kjønn eksamensvakten skal ha, er nytt.

Det er avisen Utrop som kan fortelle at Universitet i Oslo har innført en slik praksis:

Ifølge retningslinjer for eksamensvakter står det: «Eksamensvakter følger studenter som av forskjellige grunner ønsker å forlate sin plass under eksamen. Utførelse av religiøs praksis er ikke unntatt fra denne regelen. Hvis studenter ber om å bli fulgt til bønn av kvinnelig eller mannlig eksamensvakt, skal dette ønsket så langt det er praktisk mulig imøtekommes.»

http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/23572