Sakset/Fra hofta

Dagbladets Jan-Erik Smilden sier apropos drapet på de amerikanske ambassadefolkene i Libya at «sosiale medier tar liv», fordi det anti-islamske filmklippet som satte sinnene i kok ble spredd ved hjelp av nettet, samt fordi folk som ser denslags «handler spontant».

Dette er en problematisk tese av flere grunner.

Smilden fratar de lett antennelige personene deres status som moralske individer. Som om vi ikke kan forvente at en islamist skal holde seg i skinnet og la være å drepe når han er vitne til at profeten vanæres, enda de aller fleste islamister vil avstå fra noe slikt etter å ha vært vitne til blasfemi, om enn flere av dem ville applaudere det i et mer eller mindre stille sinn.

Det må altså være noe annet enn selve innholdet og distribusjonsmåten som forårsaker drepingen, dvs. en større voldstilbøyelighet hos morderne, hva nå enn det skyldes.

Det er klart at hvis man spør en av dem, vil vedkommende garantert bekrefte at offisielle amerikanske representanter fortjente å dø ettersom det blasfemiske filmklippet var produsert i USA for siden å distribueres ved hjelp av et amerikansk nettsted, og at de ikke hadde noe annet valg enn å påse dette selv.

Men hvorfor tar Dagbladets skribent det voldsmennene sier for god fisk?

La oss spole tilbake til karikaturstriden og benytte samme logikk. I så fall er det opplagt at «aviser tar liv», eller hva? Det blir omtrent som å si at landeveier stjeler fordi innbruddstyver kan benytte dem på vei til huset de skal endevende. Hva kan være mer håpløst tilbakeskuende enn det? Det blir ikke noe bedre av at resonnementet anvendes på tekniske fremskritt som er yngre enn veibyggingen.

La oss videre tenke oss at et antisemittisk filmklipp på nettet, tilvirket i en araberstat, ble sett av noen ultraortodokse jøder, som siden gikk berserk utenfor vedkommende lands ambassade, satte fyr på den og drepte ambassadøren. Ville innholdet og distribusjonsmediet fortsatt bli regnet som årsak til drepingen? Hvis ikke, hvorfor en slik dobbeltstandard?

Og la oss endelig benytte samme tenkemåte på voldsmannen vi var så uheldige å stifte bekjentskap med i fjor sommer. Skal vi ta det han sier om motivasjonen for god fisk også, tilregnelig som han visstnok er? Vel, i så fall måtte man akseptere hans tese om at det var Arbeiderpartiet og pressen som var årsak til nedslaktingen. Vi måtte slutte oss til at pressen tar liv, eller at Arbeiderpartiet tar sine egne ungdommers liv.

Siden dette opplagt er uholdbare konklusjoner, kan vi regne med at Smilden ikke vil anvende denne logikken på Breivik. Så hvorfor tenker han på den måten om nordafrikanske voldsmenn?

 

http://www.dagbladet.no/2012/09/12/nyheter/libya/terror/egypt/usa/23376314/