Sakset/Fra hofta

Når en film om islam er vist på riksdekkende fjernsyn, om enn til tenners gnissel hos islamister, og den til og med kommer i reprise, skulle man tro at ytringsfrihetens islamske fiender hadde resignert såpass overfor kjensgjerningene at de ikke ville finne det verdt å hindre en kunngjort lukket visning av den samme filmen.

Den gang ei.

I historikeren Tom Hollands film Islam: The Untold Story er dette trossystemet gjenstand for et kritisk historisk blikk, slik religioner generelt og kristendommen spesielt lenge har vært — i alle fall før den moderne epoken ble avløst av den postmoderne. Mens andre har stilt spørsmålstegn ved om Jesus fantes, har Holland tatt for seg det beskjedne historiske materialet som gir grunnlag for å hevde Muhammeds eksistens, foruten å granske påstander om at islams innhold utviklet seg litt etter litt.

Dette får varsellampene til å lyse rødt hos enhver som ser det som sin oppgave å verne islam mot blasfemi. Selv om den historiske analysen ikke er gjort med fiendtlighet i sinne, kanskje sågar med en viss beundring, blir den oppfattet som fiendtlig likevel.

Siden Vesten har sunket så dypt som den har, faller det på regissørens skuldre å gjenta det åpenbare:

Holland, the writer of best-sellers Rubicon and Persian Fire, said that Islam is «a legitimate subject of historical inquiry».

Dette mener nok også britiske Channel 4, som har vist filmen før og kommer til å vise den i reprise på torsdag. Men da det ble kunngjort at en lukket forsamling av historikere og andre opinionsledere skulle beskue verket i TV-selskapets lokaler i London, kom det trusler blant annet mot Holland. Channel 4 besluttet derfor motstrebende å avlyse begivenheten.

Det hele illustrerer nidkjærheten i islamistenes angrep på ytringsfriheten. Til tross for at britene kan se dokumentaren både på TV og nett, resignerer man altså ikke: De finner det opportunt å forsøke å hindre den lukkede visningen likevel. Og idet TV-selskapet gir etter, innkasserer man en liten seier. Dvs. kanskje er den ikke så liten heller, for den illustrerer at ytringsfrihetens fiender kan ha et visst grep om den fysiske virkeligheten selv om de har tapt slaget i den virtuelle.

Dette rammer ikke bare ytringsfriheten. Det må også være skuffende for moderate muslimer som ikke har noe i mot at religionen deres granskes etter normale vitenskapelige standarder.

Det var således et dobbelt misgrep å avlyse, og det burde TV-selskapet ha forstått. Visningen burde ha gått av stabelen med det nødvendige sikkerhetsoppbud. At så ikke skjedde i London — en av Vestens store metropoler, byen som hadde et fungerende parlament mens tyskerne bombet — tar seg riktig dårlig ut.

 

Telegraph: Channel 4 cancels Islam documentary screening after presenter threatened