Sakset/Fra hofta

Document.no AS avholder ordinær generalforsamling tirsdag 28. august, klokken 1800, i Oslo Militære Samfund, Myntgata 3.

dagsorden
1. åpning ved styreleder Hans Rustad, opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelse over fremmøtte med fullmakt.
2. valg av møteleder og protokollunderskriver
3. godkjenning av innkalling og agenda
4. godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2011
5. valg av nytt styre
6. eventuell godtgjøring til styrets medlemmer
7 annet.

vennlig hilsen
styret i document.no AS