Tavle

Det vil den 20.08.15 kl. 14:00 bli avholdt ordinær generalforsamling i Document.no AS hos AVCO Advokatfirma i Kristian Augusts gt. 12 i Oslo.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden, møteleder og personer til å undertegne protokollen
  2. Resultatregnskap, balanse og styrets beretning for 2014
  3. Disponering av årets resultat
  4. Valg av styre og fastsettelse av godtgjørelser
  5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Forslag til årsoppgjør fås ved henvendelse til administrasjonen.

 

Trond Ellingsen, styrets leder