Tavle

Det vil torsdag den 18.08.16 kl. 17:00 bli avholdt ordinær generalforsamling i Document.no AS i Majorstuen seniorsenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling, dagsorden, møteleder og personer til å undertegne protokollen
2. Resultatregnskap, balanse og styrets beretning for 2015
3. Disponering av årets resultat
4. Valg av styre og fastsettelse av godtgjørelser
5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Forslag til årsoppgjør fås ved henvendelse til styrets leder på mailadresse trell1392@gmail.com.

 

Av Trond Ellingsen, styrets leder