En amerikansk tenketank mener Iran er i ferd med å bygge et tredje anrikingsanlegg for uran, Fordow, ved Quom. Hva skal Iran med et slikt, når det allerede produserer langt mer anriket uran enn det trenger til sine sivile formål? An American think tank questioned whether Iran is secretly constructing a third nuclear enrichment facility […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.