Irans hemmelige atomanlegg i fjell nær Qom er for lite til å romme sentrifuger til et sivilt program, men akkurat stort nok til et militært. Det sier diplomater som har sett resultatene av IAEAs besøk. Iran’s recently revealed uranium enrichment hall is a highly fortified underground space that appears too small to house a civilian […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.