Sakset/Fra hofta

Roberto Saviano — forfatteren av Gomorra — drøfter i dag gårsdagens attentat hos La Repubblica. Også han er i villrede om hva dette var for noe, men han fremhever muligheten for at det dreier seg om personer med en løs forbindelse til Sacra Corona Unita (SCU).

Slike personer trenger ikke være like disiplinerte som kjernen i forbrytersyndikatet, og de er ikke nødvendigvis gjenstand for kontroll eller sanksjoner fra den samme. I den forbindelse peker Saviano på uttalelser gitt av den arresterte tidligere mafiabossen Ercole Penna, som i dag samarbeider med myndighetene.

Med hjelp fra den tidligere bossen Ercole Penna har man forstått hvordan SCU fungerer i sin nye form. Hans tidligere kumpaner kastet en bombe mot boligen til Pennas kone for å stoppe ham. Det er nettopp han som beskriver i hvilken grad SCU-gruppene er autonome, og dette kan være nyttig hvis man tror at mafiaen står bak bomben.

Penna, som nå samarbeider med myndighetene, sa i 2011 følgende: «Hva angår forskjellige former for tilhørighet, vil jeg ikke si at dette er borte. Jeg mener, alt er ikke svart/hvitt, det vil si at det finnes tilfeller hvor det opprettes former for forbindelse… Jeg har opprettet forbindelser i Mesagne, og i andre tilfeller har jeg unnlatt å gjøre det samme, likevel var de organisert i grupper. Jeg mener, de opererte i vårt navn likevel, også uten at det forelå tilknytning.»

Det er altså høy sannsynlighet for at det finnes grupper som ikke har sterk tilhørighet, men som beveger seg i samme miljø som SCU uten å være under direkte kontroll.

Den samme Penna sa også følgende: «Før var det alltid sånn at man informerte folk lenger opp om det man gjorde eller hadde til hensikt å gjøre… I dag kan man som i tilfellet Lucio Annis begå et mord uten å gi beskjed om det, det er her tale om rene territorielle klanledere…».

Saviano legger til at SCU hele tiden har behov for å fremstå som mektig og dødelig. Noen i mafiaens randsone kan ha overspilt hånden sin.

 

Dai traffici agli omicidi — Così crescono i «nipotini di Riina»