Nytt

Norstrands blad har undersøkt hva ungdommene på Nordstrand mener om at nordmenn blir i mindretall i Oslo rundt 2040. De har også ønsket å finne ut hva ungdommene legger i ordet «innvandrer.» Den så og si norske skolen Nordseter og den multikulturelle skolen Lofsrud ble besøkt.

På Nordseter skole kan man mellom linjene se at det er en skepsis til utviklingen blant elevene. En berettiget og sunn skepsis skulle man tro at dette er, men læreren deres virker moraliserende. Det pekes på at disse elevene lever i en liten boble. (Er det feil at norske barn går på skole med hovedsaklig andre norske barn i Oslo?)

9. klasse ved Nordseter ungdomsskole kommer til konklusjonen «det vil jo forandre Norge, i så fall», etter en liten ordveksling frem og tilbake rundt spørsmålet «hva med en mørkhudet statsminister, kan vi ha det i Norge?».

«Det er jo ikke utseendet som teller. Stoltenberg skal ikke bli valgt bare fordi han er hvit» og «Det kommer ikke an på hudfargen» er noen av svarene.

Noen andre svarer:

– Vi kan jo risikere å miste mye av stemmeretten vår da …

Diskusjonen er i gang.

– De lever jo i en liten boble her oppe da, sier lærer Helle Nerland, som er klar over at Nordseter skole er overrepresentert av norskfødte barn med norskfødte foreldre.

På Lofsrud skole får vi innsikt i noe mange mener å se. Man er ikke nødvendigvis norsk selvom man er født her. Politikerne insisterer på at «alle» er norske, men det er de ikke.

Å kalle en mørkhudet for «pakkis» er plukket av nordmennene, men hva de mørkhudete kaller nordmennene er tydeligvis ikke så nøye. Det er ihvertfall ingen lærer som dukker opp med en moraliserende pekefinger på denne skolen.

– Jeg er ikke født her i Norge, men kom hit som 3 måneder gammel. Jeg føler meg mer som en somalier, enn som norsk, sier han og konstaterer:

– «Din stygge norsking», ingen som kaller meg det for å si det sånn.

Uttrykket blir brukt som et skjellsord på skolen, og differensierer mellom de som er «brune» og de som er «norske».

En annen sier:

– Føler meg mer pakistansk. Men jeg er født her i Norge.

100 prosent rasistisk

På begge skolene snakkes det om fordommer. Og om «skattesnyterne»

– Det er mange som har fordommer til utenlandske. Det at flere utenlandske kan komme inn på Stortinget vil være en seier for likestillingen. Folkevalgte representanter, de representerer jo befolkningen. De sitter jo der fordi de er valgt, sier den somaliske gutten Jaabir Abdilaahi Mahamuud (14).

– Enkelte kan jo mene at de som ikke er etnisk norske, ikke burde kunne styre landet, da, slenger en annen ut.

– Det er jo 100 prosent rasistisk å mene sånn, er motsvaret.

Dårlig integrering er et viktig tema. Innvandrere har dårlig rykte er hva Nordseterelevene sier..Er det bare fordommer, eller har det noe med generellt dårlige språkferdigheter, muslimske særregler og vold og overfall å gjøre? En etnisk norsk elev på multikulturelle Lofsrud skole mener at det ikke er noen forskjell på elevene der. De er helt like, selvom det i artikkelen kommer frem at det er ulikheter. Hvorfor er det nordmenn som er så politisk korrekte at de nekter for forskjeller som er synlige for alle?

– Det er dårlig integrering i Norge i dag. Det finns steder der det bare er innvandrere og motsatt. Dette burde bli bedre hvis prosentandelen endrer seg, sier Peder Tangen (15). Han er jo selv klar over at skolen han går på er underrepresentert på statistikken over antall innvandrere. Og ungdommene vet også at boligprisene i områdene er en av årsakene.

– Problemet er også at mange innvandrere har fått et dårlig rykte, sier han.

En annen jente, som er elev ved Lofsrud skole, og av etnisk norsk opprinnelse, kommer likevel med en innrømmelse.

– Jeg kom hit fra en barneskole hvor det ikke var så mange utenlandske, så det var litt uvant for meg i starten. Men nå er det helt greit. Jeg oppfatter alle som helt like her, sier hun og legger til:

– Ofte får mennesker med utenlandsk bakgrunn gode karakterer og dette har jo betydning for hvilken skole du kommer inn på etter ungdomsskolen. Hvis man da i en jobbsituasjon setter den med utenlandsk bakgrunn ved siden av en etnisk norsk, og den utenlandske har bedre karakterer, så tror jeg den utenlandske vil få jobben. Men det er det jeg tror da.

http://dittoslo.no/nordstrands-blad/nyheter-nordstrands-blad/kommer-ikke-an-pa-hudfargen-1.7132636