Kommentar

Norge runder fem millioner innbyggere idag, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Feiringen synes dempet.

Forklaringen finner vi i oppfølgeren: Om elleve år vil vi være seks millioner. Alle forstår at et land ikke kan vokse i et slikt tempo.

Medienes og politikernes smil er derfor noe stive. De aner uråd, og vet ikke hvordan de skal få skrudd igjen krana. De tør ikke en gang ta til orde for det. De tør knapt si det til seg selv.

Bruce Bawer skulle kalt boken sin The New Bigots. Bigotted er et godt engelsk uttrykk som dekker noe mer enn hykleri og dobbeltkommunikasjon. Det rommer et element av selvbedrag, av forstillelse.

Det er denne mangel på åpenhet og ærlighet som gjør folk alvorlig bekymret for fremtiden. Hvordan kan man styre et slikt eksperiment hvis man ikke tør henge bjella på katten? Det finnes allerede en masse informasjon det legges lokk på fordi den er for ubehagelig. Journalistene er med på leken.

Prøvekluter

Innfødte nordmenn er prøvekluter i et gigantisk sosialt eksperiment. Sørgelig nok er det alvor. Det går ikke an å sende folk hjem eller tro at det skal «gå over». Folk har reagert med tilbaketrekning, både mentalt og fysisk.

SSB kan ikke helt ha forstått hva de gjorde da de la ut fremskrivningene som viste at nordmenn vil være i mindretall i hovedstaden om 28 år. Det spiller ingen rolle om det er bare Oslo og Drammen som er på dette nivået. Nordmenn flest ser skriften på veggen. De blir i mindretall. Om det skjer om 40 eller 60 år, spiller mindre rolle.

Det medier og politikere har latterliggjort og mobbet Frp’ere og andre for i årevis – at vi skulle bli i mindretall i vårt eget land – har fått en offisiell godkjenning. Sjokket kunne ikke vært større.

Høyre-byråd Stian Berger Røsland er glad, Aps innvandringspolitiske talskvinne Lise Christoffersen er også glad.

Som for å kompensere og dreie oppmerksomheten over på noe annet velger asyllobbyen å kjøre kampanje for de 450 etiopiske barna som risikerer hjemsendelse.

Det sier noe om de mentale prosessene: Man svarer på prognoser som viser at man blir i mindretall, med å kreve liberalisering av reglene. Man vil at hensynet til barna skal overtrumfe alle andre hensyn. Uten motforestillinger.

Kjell Magne Bondevik understreket at det i forskriften står at man skal ta hensyn til barna, og at man kan ta innvandringspolitiske hensyn. Det er da ikke til å misforstå?

Nei, ikke hvis man er politisk misjonær. Bondevik kan med sin erfaring ikke påberope seg uvitenhet.

I alle andre sammenhenger viser politikere og journalister til hva EU gjør: Norge har bare å bøye seg. Vi kan ikke føre en helt annen politikk. Men i asylsaker ser man bort fra hva som skjer i resten av Europa. Der er det krise og innstramminger, selvfølgelig også på asylområdet.

Det er en vesentlig del av forklaringen på at den rødgrønne regjeringen har strammet noe til. Ellers ville asylstrømmen til Norge vokst ukontrollert.

Asyllobbyen overser realpolitiske hensyn. Den vil bli frelst. I grunnen er det hele en egotripp. Man overtaler seg selv til å tro at støtten til barna er massiv. Stemmer ikke fylkesmøtene til Ap mot Grete Faremos linje?

Hvor representative er disse stemmene? Er det mennesker i offentlig sektor, som ikke behøver bry seg om regningen? Det er høyst tvilsomt om grasrota er mot regjeringen i denne saken. Ikke fordi folk er hjerterå, men de har forstått at Norge må ligge på noenlunde samme linje som resten av Europa. De har heller ikke noe ønske om å bli i mindretall i sitt eget land.

Medier og politikere kan forsøke å putte katta tilbake i sekken så mye de bare vil. Den er ute.