Feature

Fredrik Stjernfelt og Jens-Martin Eriksens bok om Multikulturalisme kommer på engelsk, på Telos forlag. Boken gir en uforlignelig disseksjon av multikulturalismens opprinnelse og selvmotsigelser. De første 120 sider er en rapport fra Malaysia, som Jens-Martin Eriksen skrev etter et opphold der. Det er en beskrivelse av et samfunn hvor religion blir fremste identitets og sorteringsfaktor. De som går på tvers, som enten er ateister eller dissentere innenfor sin egen gruppe, får det ikke lett. En følelse av Weimar-republikken, var slik liberalere i Malaysia beskrev situasjonen. Relevansen for vårt eget samfunn er åpenbar, men beskrivelsen er ikke omtalt, selv om boken også er utkommet på norsk, Eriksen var invitert til et møte i regi av Fritt Ord.

The Democratic Contradictions Of Multiculturalism
by Jens-Martin Eriksen and Frederik Stjernfelt

ISBN: 978-0-914386-46-9
Paperback | 410 pages