Kommentar

La oss gjøre et tankeeksperiment. En frivillig organisasjon hvis formål er å få unge gravide kvinner til ikke å ta abort og hvis medlemmer og ledelse i hovedsak består av KrF-medlemmer, tusker i hemmelighet til seg et sekssifret beløp i offentlig pengestøtte ved hjelp av en vennligsinnet statsråd utgått fra samme parti. Dagbladet får nyss om det hele og skriver om saken. Hvor lenge vil en samlet presse holde saken høyt på dagsorden og dens blodhunder jage de involverte i samlet flokk?

Bytt ut KrF med SV, og saken gir med de passende endringer minimal gjenklang. Den ansvarlige statsråden ber straks om godt vær, og saken legges død over helgen med VGs «tror Lysbakken blir sittende» og Aftenpostens kjærlige rapp over fingrene i gårsdagens leder.

Men død burde den ikke ha forblitt særlig lenge etter at Dagbladet i går skrev om organisasjonen Jenteforsvarets korrespondanse med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, hvor det fremgår at noen drøftet tåkelegging av de politiske forbindelsene til ansvarlig statsråd.

I løpet av det påfølgende døgnet er det taust som i graven på nettsidene til TV2, NRK, VG og Aftenposten samt hos A-pressen. Noen NTB-melding foreligger tilsynelatende heller ikke. Den patente Kjetil B. Alstadheim hos Dagens Næringsliv ser ut til å være den eneste som har grepet fatt i de siste opplysningene Dagbladet har offentliggjort.

I en bedre verden ville det ha vært en saks iboende interesse som avgjorde hvorvidt den ble offentliggjort overhodet eller trykket én gang eller om den ble gjenstand for tallrike oppslag, undersøkelser, repetisjoner og analyser. I den verdenen vi har er det et knippe personer i helt bestemte stoler som beslutter om det skal legges lokk på eller om det skal smøres utover.

Det siste døgnet har de altså besluttet ikke å belyse ny, alvorlig informasjon om et politisk samrøre mellom en frivillig organisasjon og et departement, enda det er tydelig at de involverte forstod det var korrupt og drøftet hvorvidt de skulle anstrenge seg for å skjule det.

Det vil si: VG tar på lederplass opp Dagbladets avsløringer, men er ganske snill:

Spørsmålet er om SV/SU aktivt forsøkte å omgå reglene som gjorde det ulovlig å dele ut penger til en politisk organisasjon. Det kan også se ut som om den politiske ledelsen i departementet var med på bløffen. Det er en alvorlig sak. Lysbakken har allerede beklaget at pengene ble delt ut i strid med regelverket. Men det er en betydelig forskjell på om noen gjorde en feil, og om hele «Jenteforsvaret» var et bevisst forsøk på å komme rundt regelverket. Med medvirkning fra SVs folk i departementet.

Nettopp. En meget stor forskjell. Lysbakken har innrømet «feil», men det vi nå snakker om er bløff. Det virker nesten som om VG motstrebende erkjenner forskjellen, uten å trekke konsekvensen.

Denne saken er nå av en slik karakter at den burde utløse spørsmål om Lysbakken er skikket til å overta som leder for SV.