Nytt

Saken om en halv million i selvforsvarskurs som Barne- og likestillingsdepartementet ga direkte til en undergruppe av Sosialistisk Ungdom, stinker stadig verre.

Dagbladet kan i dag avsløre at et titalls eposter mellom SU og statssekretærene Henriette Westhrin og Kirsti Bergstø, ikke ble journalført. De omhandlet nettopp hvordan SUs jentegruppe kunne få tilført midler.

Dermed dreier ikke dette seg lenger om «feil» og saksbehandlingsfeil. Det handler om bevisst manipulasjon og politisk favorisering.

Det kan ikke en statsråd og departement tillate seg. Saken om de snaue 500.000 kronene er nå i ferd med å bli alvorlig. De vitner om en politisk ukultur i Lysbakkens departement.

-«Nå som SV har inntatt BLD

Slik åpner en epost fra daværende SU-leder Mali Steiro Tronsmoen til partikollegaene, som var blitt statssekretærer.

Innen rørsla er dette naturlig; man er jo partikamerater. Men ikke når man representerer staten. Da representerer man hele folket. Ikke bare et parti.

Tar man feil av dette har man misforstått. Hadde en statsråd på høyresiden gjort noe tilsvarende ville man ikke nølt med å kalle det korrupsjon.

Dagbladet har tidligere bedt om innsyn i alle de registrerte dokumentene i saken. Nå viser det seg at ti e-poster, som blant annet dokumenterer utstrakt kontakt mellom Sosialistisk Ungdom (SU) og departementet, aldri ble oppført i postlistene.

Først etter at Dagbladet begynte å stille spørsmål om korrespondansen, ble de siste ti dokumentene ført inn i journalen.

– De skulle ha vært journalført på det tidspunktet. Det var en feil at de ikke ble det, men dette er nå rettet opp, sier kommunikasjonsrådgiver i BLD, Helge Skinnes, til Dagbladet.

Tett kontakt
Åtte av dokumentene er e-poster som har gått mellom SU-topper og departementet. Dokumentene viser at de tidligere SU-toppene Henriette Westhrin og Kirsti Bergstø har hatt tett kontakt med SU om tildelingen.

I april 2010, før det ble satt av midler til selvforsvarskurs i statsbudsjettet, skrev daværende SU-leder Mali Steiro Tronsmoen til Westhrin:

«Nå som SV har inntatt BLD lurer vi på om noen av dere som sitter der har mulighet for å gå nøye igjennom hvilke muligheter som kan finnes for å få finansiert et slikt prosjekt. (…) Jeg håper du eller noen andre i BLD kan undersøke og tenke kreativt rundt dette, og
komme tilbake med noen tips og en vurdering så snart dere får muligheten.»

Statssekretær Henriette Westhrin har tidligere sagt til Dagbladet at departementet har fulgt normal praksis i saken.

Holdt e-poster hemmelig
Etter Lysbakkens (SV) tildeling av penger til en undergruppe av Sosialistisk Ungdom.