Nytt

Ulrik Imtiaz Rolfsen har fått kritikk for å tegne et for dystert og negativt bilde av det norsk-pakistanske taxi-miljøet i hovedstaden. Nå rykker Aftenpostens egen gravejournalist Einar Haakaas ut og støtter Rolfsen: filmen overdriver ikke.

Vold er det gjennomgående tema i TV-serien. I det pakistanske miljøet løses problemer med vold. Når Einar Haakaas møter dagens drosjesjåfører ved en vaskehall for å spørre hva de synes om serien, svarer de at den savner ethvert realistisk grunnlag. Men så kan Haakaas fortelle at det nettopp var i en vaskehall at en varsler ble slått så han havnet på sykehus.

Haakaas har forsåvidt beskrevet dette fenomenet også: fortrengning. Korrupsjonsskandalen har ikke vært tema i «miljøet».

Haakaas forteller om to tilfeller der varslere ble forfulgt. Den første varslseren ble skamslått i en vaskehall, for 15 år siden.

– De skulle skremme meg. Det var akkurat som i en mafiafilm, sier mannen som ble trakassert i årevis etterpå.

En tillitsvalgt bekreftet at den indre justisen i det norskpakistanske miljøet var hard. Varslere i dette miljøet var fritt vilt, og mafiafilmen har nå sett dagens lys.

Biljakt i gatene
For bare tre år siden innhentet hevnen også en annen varsler. En scene ikke helt ulik villmannskjøringen fra TV-serien utspiller seg. Varsleren blir forfulgt av en annen drosjesjåfør, en av de største drosjesvindlerne i byen. Samtidig mottar han trusler fra denne mannen over telefonen.

Biljakten ender med at varsleren sperres inn i Herslebs gate, og må tilkalle hjelp. Forfølgeren stikker av med følgende beskjed: – Jeg skal ta deg etter hvert.

Også denne varsleren vil være anonym.

Så kan Haakaas knytte drosjesvindelen til en kjent grufull hendelse: trippeldrapet på Kalbakken. Broren som slo ihjel sine tre søstre var ilagt en heftig straffeskatt. Nå kan ikke svindelen knyttes direkte til trippeldrapet. men de som sier at Rolfsen overdriver får her noe å tenke på. Virkeligheten er verre.

En drosjesjåfør som fikk straffeskatt etter drosjesvindel, ringte opp kontofonen søndag 1. oktober 2006. Han overførte 80 000 kroner til kemneren. Deretter gikk han ut i boden og hentet en øks.

Noen minutter senere har han tatt livet av sine tre yngre søstre med 30 økseslag og flere skudd fra et grovkalibret håndvåpen.

Til sammen ble det svindlet for 750 millioner kroner.

Haakaas og Kjetil Sæther bidro til at saken ble rullet opp. Det er fortsatt mange grunnleggende spørsmål som reises i boken som ikke er besvart: norske myndigheters uvillighet til å ta opp den manglende lojaliteten til staten og dermed det norske fellesskapet. Når svindelen får et så stort omfang, får den også en politisk slagside, slik Taxi-serien illustrer: den politiske rådgiver som hentes inn til Justisdepartementet sier at regjeringen ikke kan tåle at det kommer frem at en sjef i Skatteetaten har skodd seg på svindelen. Det vil undergrave tillliten til velferdsstaten. Det er som hentet ut av boken til Haakaas/Sæther: når svindelen blir stor nok har også staten og regjeringen et problem.

Imtiaz Rolfsen har sin egen lille morsomme gag som svar på problemet: skjult mikrofon.

Taxi – verre i virkeligheten