Sakset/Fra hofta

Tre drosjejuksere ber hele Norge, Taxi-Norge og det norsk-pakistanske miljøet om unnskyldning i siste nummer av Norges Taxiforbunds blad Taxi. Man hadde rett og slett ikke drømt om at ens handlinger i form av en systematisk økonomisk kriminalitet skulle få så store konsekvenser. Hverken for drosjenæringen generelt eller seg selv spesielt. Særlig ikke den dypt bekymrende konsekvensen for egne drosjeløyver, da samferdselsetaten i Oslo har sagt at de som blir dømt i skattesaken vil miste løyvene sine.

– Vi er veldig lei oss, sier tre pakistanske drosje-eiere til bladet Taxi. Nå ber de om å få beholde drosjeløyvet.

– Vi ønsker å si unnskyld til hele Taxi-Norge. Vi ønsker også å si unnskyld til det norsk-pakistanske miljøet og vil si unnskyld til hele Norge. Saken har ødelagt mye for hele næringen. Vi hadde aldri drømt om at våre handlinger skulle få så store konsekvenser for så mange. Vi er veldig lei oss, sier Rafaqat Ali.

I følge Aftenposten ber de tre om å bli trodd på at de ikke er smarte kjeltringer, og kommer med en uforbeholden unnskyldning.

Den uforbeholdne unnskyldningen ser sånn ut på trykk:

I intervjuet legger de tre drosjeeierne mye av skylden på regnskapsfører Henry Amundsen, som er dømt til åtte års fengsel for sin rolle i skattesaken. Samtidig innrømmer de egen skyld, da de gikk med på å la ham «fikse» regnskapene.

Når vi husker på at 341 drosjeeiere har drevet med storstilt juks, 420 millioner kroner er unndratt beskatning og 589 sjåfører har kjørt svart for opptil 116 millioner, samtidig som flere av de involverte nærmest har støvsugd velferds-Norge for uberettigede ytelser, så må regnskapsfører Henry Amundsen være i besittelse av noen formidable overtalelsesevner. Han har tilsynelatende egenhendig overtalt rundt 930 lovlydige borgere til å engasjere seg helhjertet i kriminelle aktiviteter, og en slik mann må da kunne brukes til noe fornuftig? Valgstrateg for et hvert politisk parti som ønsker å øke nåværende skattesatser for å finansiere enda flere velferdsordninger, kanskje?

Vel vel, det er godt de angrer litt mener kontrollsjefen ved Oslo ligningskontor, selv om det likevel går klart frem de må stå til ansvar for det de har gjort. Hvilket var bringer meg over til det som egentlig var poenget:

Da kjendisadvokat og venstrepolitiker Abid Q. Raja ba norske myndigheter om amnesti for uheldige drosjesjåfører og begrunnet det med at de involverte hadde blitt påført et grusomt tap av ære, var det ikke fritt for at jeg lurte litt på om ærestapet inntraff før eller etter at ligningsmyndighetene blandet seg inn i den lukrative geskjeften. Følte man kan hende skam for sitt bevisste (og omfattende), asosiale bedrageri før man for eksempel nådde overskriftene i Akersgaten?

I dag foreligger fasiten, og den er som følger:

De viser også til at det har medført stor skam i det pakistanske miljøet å bli tatt for skattejukset.

Akk, norske myndigheter skal da også alltid ødelegge moroa ved å ta folk for alt mulig. Nå for tiden får man jo ikke engang beholde sitt gode navn og rykte.

Aftenposten: Taxijuksere ber om nåde