Sakset/Fra hofta

Kjendisadvokat og Venstrepolitiker Abid Q. Raja mener norske myndigheter bør gir amnesti til de over 900 norsk-pakistanske drosjeeierne og -sjåførene som er blitt tatt for regnskapsjuks i hundremillionersklassen i Oslo.

Utfallet av rettssaken vil være avgjørende for den videre skjebnen til over 900 drosjeeierne og drosjeansatte som allerede er gransket av Oslo ligningskontor. Tilsammen skal de ha latt være å oppgi 500 millioner kroner.

– Mange føler at de allerede har fått sin straff i form av straffeskatter og tilleggsavgifter, noen har allerede gått konkurs og mistet sine drosjeløyver, sier advokat Abid Raja til Aften.

De fem, alle norskpakistanere, skal ha unnlatt å føre opp 24 millioner kroner i sine regnskaper. Pengene kan blant annet knyttes til gigantiske eiendommer i Pakistan. De skal også ha utbetalt nærmere 16 millioner svarte kroner til sine sjåfører.

De aktuelle norsk-pakistanerne har tjent grovt på svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet, samtidig som det øvrige velferds-Norge nærmest er blitt støvsugd for trygdeytelser ingen av de innblandede har hatt krav på, men likevel fått utbetalt på feilaktig oppgitt grunnlag.

Men til tross for de gigantiske eiendommer i Pakistan og et praktisk talt svindlende liv i økonomisk sus og dus har de tiltalte det veldig vondt i ettertid. Deres egen atferd har etter sigende medført et ubehagelig tap av ære etter å ha blitt rammet av norske ligningsmyndigheters brutale granskning. Det fremgår imidlertid ikke av Rajas uttalelser hvorvidt følelsen av ærestap satte inn før eller etter at myndighetene blandet seg inn:

– De er fortvilet over den økonomiske situasjonen de har havnet i, mange føler at de har tapt ære og vil aller helst bare gjemme seg, sier han.

Advokat Raja mener at myndighetene bør innvilge amnesti i denne saken fordi konsekvensene av saken allerede har blitt enorme for et stort antall mennesker.

– Det er flere sider ved denne saken. For det første gjelder dette et stort antall sjåfører og eiere, for det andre har mange av dem store familier de skal forsørge. Dette får direkte konsekvenser for livsgrunnlaget for svært mange mennesker. Her mener jeg at norske myndigheter bør la nåde gå for rett.

Ja, det skulle da bare mangle. Her skal man altså måtte lide under konsekvensene etter å ha levd særdeles høyt på beskatningen og avgiftene på alle andre menneskers livsgrunnlag, og i tillegg bli straffet for helt uforskyldt å ha latt være å betale inn skyldige skatter og avgifter på sitt eget. Det er urettferdig det!

Og typisk norske ligningsmyndigheter, er jeg fristet til å legge til for egen regning, de gjør bare livet vanskelig for hardtarbeidende, ærefulle norsk-pakistanere som har forsørgerplikt. For det er det jo som kjent ingen andre skattebetalere i Norge som har.

Sånn ellers kan man lure på hva man skal med institusjonell rasisme når man har forsvarsadvokat Raja for hånden?

Aftenposten: Ønsker amnesti i drosje-saken