Nytt

Italias største avis har i dag offentliggjort sannsynlighetene den anslår for de fem hyppigst nevnte politiske scenariene i forbindelse med Berlusconis varslede kabinettspørsmål. Stort bedre kan den politiske forvirringen knapt illustreres:

  • Ny regjering av teknokrater: 30 %
  • Ny sentrum-høyreregjering utvidet med kristelig-demokrater under ledelse av f.eks. nåværende visestatsminister Gianni Letta: 25 %
  • Nyvalg: 25 %
  • Samlingsregjering: 15 %
  • Berlusconi overlever tillitsvotumet og fortsetter: 5 %

Utfallet er kanskje ikke i seg selv så interessant for omverdenen, selv om det står personlige interesser på spill for de politisk involverte, for man er snarere opptatt av at det snart blir gitt klare politiske signaler om hvordan gjeldskrisen skal håndteres.

Finansmyndighetene har uttalt at selv en rente på åtte prosent på ny gjeld de neste to årene ikke vil true landets likviditet, selv om de økte renteutgiftene i fravær av strukturelle tiltak nødvendigvis vil resultere i offentlige nedskjæringer.

De siste dagene har flere ellers tatt til orde for den svært fornuftige idé at den italienske regjeringen inviterer landets innbyggere, snarere enn f.eks. kineserne, til å låne staten flere penger ved at denne utsteder flere obligasjoner beregnet på egne borgere.

Det litt spesielle er at de færreste gode ideene til håndtering av den finansielle situasjonen — som ville ha en umiddelbar beroligende virkning på markedene — kommer fra politisk hold, mens næringslivsfolk, akademikere og journalister er oppkommer av mulige løsninger.

 

I cinque scenari per la crisi