Nytt

Debattmøte i Oslo Militære Samfund lørdag 12. november kl.1700: Dreper ord?

I panelet: Bjørn Stærk, Bruce Bawer, Walid al-Kubaisi, Katrine Winkel Holm (Trykkefrihedsselskabet).

Ordstyrer: Jon Hustad

NRKs Brennpunkt om 22/7 hadde tittelen, Ord som dreper. NRK konstaterte. Vi spør: Dreper ord?

Disse to ordene oppsummerer mange av de sentrale problemstillingene i tiden etter 22/7. De problematiserer ytringsfriheten, og berører også Kurt Westergaard som måtte forlate Norge uten å kunne delta i presentasjonen av sin egen og Geirr Lystrups bok. Hvordan er forholdet mellom ord og handling? Er det 1:1? slik noen later til å mene.

Inngangspenger: kr.100,-

Etter debatten blir det fest. De som ønsker å delta på den betaler et tilllegg på kr. 100.

Det er bar.

Ønskelig med påmelding for å kunne sette ut de nødvendige stoler.

kontakt@document.no