Sakset/Fra hofta

Det var fint at lederen i Oslo AUF, Vegard Grøslie Wennesland kom på debattmøtet til Document.no 12. november. Han etterlot dermed inntrykket av at AUF ønsket å møte sine politiske meningsmotstandere på demokratiets premisser. Med åpenhet. Dessverre vitner Wenneslands kronikk ”Ord skaper vold” i VG 18. november om en ganske annen holdning.

En god debatt forutsetter at partene er ærlige i sin beskrivelse av hverandre. Wennesland snakker ikke sant når han påstår Document.no driver ”motstandskamp mot folk som vil ta over landet”. Han snakker heller ikke sant når han kobler nettstedet til sympati med Anders Behring Breivik. Lederen for Oslo AUF må enten påvise og fremlegge dokumentasjon på dette, eller trekke beskyldningene tilbake.

Vi tror Wennesland kom til møtet fullstendig overbevist om at ord dreper. Han hørte det han ville høre. Han synes heller ikke å forstå at et likhetstegn mellom ord og handling virker som arsenikk på det politiske mangfoldet og debatten. Et vilkår for en demokratisk debatt er at man har øret og sinnet åpent for motpartens synspunkter, spesielt de man er aller mest uenig med. En demokratisk samtale krever, hvis det er det Wennesland ønsker seg, at man har begrep om hvordan meningsmotstanderen tenker. Det er mangelvare hos deler av venstresiden i dag.

Det er en farlig vei Wennesland slår inn på når han begynner å karakterisere meningsmotstandere som krigerske. Debatten dras i en uheldig retning og frontene skjerpes. Han faller ned på det nivået han advarer mot. Vi er enig i at man skal veie sine ord, og blant annet ikke bruke ord som direkte knytter an til vold og krig. Det gjør heller ikke Document.no. Er det spesielle ord og uttrykk han reagerer på får han i det minste gi eksempler og begrunne det. Først da har vi en mulighet til avklaring, debatt og kanskje komme et skritt videre. 

Lederen for Oslo AUF holder nettstedet Document.no direkte ansvarlig for massemordet på Utøya. Det er en særdeles grov anklage – den er ekstrem for å låne et begrep Wennesland selv benytter. Hva slags debatt er det egentlig AUF ser for seg når de innleder ordskiftet med en drapstiltale? Ved å gå så langt, legger AUF sin Utøya-prestisje i vektskålen. Det er både beklagelig og problematisk, ikke minst fra et demokratisk perspektiv. Hvem vil argumentere mot ungdommen fra Utøya når man samtidig risikerer å bli holdt ansvarlig for 22/7-grusomhetene?

Kanskje er det innrømmelse av skyld og bønner om syndsforlatelse Wennesland egentlig søker. Det får han ikke. Men han får gjerne flere debatter, diskusjoner og samtaler over temaer der uenigheten er stor. En forutsetning for en fruktbar debatt vil imidlertid være at deltakerne, Wennesland inkludert, ser nødvendigheten av å skille politiske argumenter fra følelser, traumer og hevntanker.

Vi slutter oss til Wenneslands oppfordring om å delta i debatten. Han er derfor velkommen til debatt på Document.no og til fremtidige møter i regi av Documents venner.

På vegne av styret i Document.no AS.
Jonas Haugsvold

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også