Nytt

Stopp islamiseringen av Norge, SIAN, har delt ut en brosjyre der de hevder at muslimer vil være i flertall i Oslo i 2026 og i Norge en gang mellom 2060 og 2100.

SIAN oppgir Human Rights Service som kilde. Problemet er bare at SIAN har forvekslet muslimer og innvandrere. Det er en grov feil, som også stiller HRS i et svært dårlig lys. HRS vurderer rettslige skritt.

Det debatten aller minst trenger nå, er feilgrep som gir inntrykk av at kritikerne av innvandringen er useriøse.

Det finnes en rekke begrensninger, statistiske og politiske, som gjør at det er vanskelig å lage slike befolkningsfremskrivninger.

Alle slike fremskrivninger er derfor beheftet med forbehold. SIAN går i stikk motsatt retning og forenkler det usikre. Da blir resultatet en karikatur.

Hege Storhaug skriver på rights.no:

”Stopp islamiseringen av Norge” (SIAN) beviser med full tyngde på TV2 i dag hvor useriøs organisasjonen er. Med henvisning til rights.no påstår SIAN i en brosjyre, som skal ha blitt delt ut til tusener av borgere, at muslimer blir i flertall i 2026 i Oslo og i Norge i 2060 – 2100. SIAN utlover ”dusør” til den som kan finne faktafeil i brosjyren. Vi anbefaler alle våre lesere å sende dusørkrav til SIAN, samtidig som HRS vurderer rettslige skritt mot SIAN.

I et innslag på TV2 i dag fremmer SIANs leder, Arne Tumyr, påstander SIAN antakelig står alene om. I en brosjyre utformet etter 22.juli-terroren, sies det følgende:

I følge beregninger vil det i året 2026 i Oslo være et flertall med islamsk tilhørighet (Kilde: www.rights.no). I løpet av 2060 – 2100 vil de være i flertall i Norge.

For det første: det er ikke tillatt å lage befolkningsstatistikk på bakgrunn av etnisk eller religiøs tilhørighet.

For det andre: I 2008 laget HRS en befolkningsfremskrivning, der det kommer frem at innvandrere kan bli i flertall i Oslo i 2029 og i Norge i perioden 2060 – 2100. Innvandrere betyr i denne sammenhengen personer med både vestlig og ikke-vestlige bakgrunn, og fremskrivningen sier ikke ett ord om andel muslimer.

For det tredje: SSBs siste fremskrivning av befolkningen i Norge, viser også at innvandrere kan bli i flertall rundt 2060. Dette kommer frem i høyalternativet hvis man inkluderer 3. og 4.generasjon. Selvsagt har heller ikke SSB fremskrevet noen muslimsk befolkning.