Kommentar

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken vil ta skjenkebevillingen fra utesteder som diskriminerer blant de som vil inn.

Han vil at skjenkekontrollen som passer på at det ikke skjenkes til mindreårige eller overstadig berusede, også skal ha et øye for det Lysbakken og VG kaller «kø-rasisme».

– I dag mister utesteder skjenkebevillingen for å gi folk for mye å drikke, eller for ikke å overholde tidsbestemmelsene. Jeg synes ikke rasisme i køen er noe mindre alvorlig enn å servere en øl for mye. Det er adgang i loven for å gripe inn der det gjentatte ganger forekommer diskriminering, sier Lysbakken til VG Nett.

Han sier skjenkekontrollen bør instrueres av kommunen til å følge bedre med.

– De kan være på utkikk etter det på samme måte som de observerer annet, sier SV-nestlederen.

– Dette vil være effektivt, for er det én ting de bryr seg om, er det skjenkebevillingen.

Statsråden sier problemet ikke kan bli tatt for alvorlig.

Journalist Lasse M. Glomnes kommer ikke med én motforestilling til Lysbakkens forslag. Tvert om. VG og SV synes å være enige om at 22/7 har utløst et nytt og større «vi», og nå er det viktig å bekrefte dette i praktisk handling.

Han ber nå kommuner landet over om å ta grep for at fellesskapsånden etter juli-terroren skal vare, og la forslaget bli valgkamptema.

– Noe av det viktigste vi har sett siden terrorangrepet 22. juli er fremveksten av et større norsk «vi», der alle i større grad står sammen i sorgen og forstår at vi har en felles skjebne. Nå må vi la det vare, sier Lysbakken til VG.

Lysbakkens forslag vil raskt fragmentere dette fellesskapet til mange små «vi». Det er rett og slett ikke praktisk gjennomførbart.

Både utleiemarkedet, arbeidsmarket og utelivsbransjen fungerer etter kommersielle prinsipper. Dvs. det er mennesker som styrer dette ut fra økonomiske hensyn. Man kan anmode og appellere om «inkludering», men man kan ikke pålegge og langt fra bruke offentlig ansatte som politisk politi, med myndighet til å straffe.

Lysbakken viser her sitt sosialistisk-formynderske sinnelag. Han er uten motforestillinger og kritisk sans.

Sosialister har historisk vært villig til å bruke kontroll og maktmidler for å løse sosiale problemer, selv om alle med sunt vett kan se at problemene ikke egner seg løst med kontroll. Det forverrer bare problemene eller skaper nye.

Lysbakken og VG ser bort fra at det kan være rasjonelle grunner til at f.eks. utesteder praktiserer siling: hvis noen for eksempel tafser på jentene. Det er et vanlig problem. Ellers har utesteder silt mennesker til alle tider. Man vil gi stedet en bestemt profil, ha et bestemt klientell. Det er faktisk en del av den økonomiske frihet. Her vil Lysbakken gå inn og bestemme over en privat virksomhet. Det er helt utrolig, og vitner om en mentalitet som går langt utover den aktuelle saken.

Det verste med denne type sosialister er deres gode samvittighet. De har en god sak. De er overbevist om at de gjør det rette. Og fordi de har rett kan de bruke alle midler. Her går det en rød tråd fra Marx, Lenin, Stalin og videre til Mao, AKP (m-l) og dagens SV-ideologer. De har intet lært.

Lysbakken merker ikke at han tramper over grenser. Han vil ødelegge prinsippene for fri virksomhet – i uteliv, eiendomsmarked og arbeidsliv. Og han vil gjøre det ved å bruke offentlig ansatte som politisk politi.

Det er det som får det til å tippe over og minne om politistatmetoder.

Hvilken makt vil det ikke gi sjenkekontrollører å kunne rapportere et sjenkested for «kø-rasisme»? Da gjelder det å stå på god fot med kontrollørene. En slik ny rolle vil trolig tiltrekke en ny type kontrollører, mennesker som liker å bruke makt. Den helt gale typen. Og/eller de som har den rette politiske innstilling. De finnes det en god del av i dette landet. Det kunne bli riktig utrivelig.

Hvis Lysbakken var «heldig» med sitt fremstøt for offentlig ansatte som politisk politi i utelivsbransjen, ville det kunne gjentas i andre sammenhenger.

Et springende punkt vil være: Hva er «kø-rasisme»? Hvem skal avgjøre hva som foregår inne i vaktenes hode? Hvem skal avveie hensynet til jenter som er tafset på mot mannens rett til å komme inn? Hvor mange sjanser skal han få? Eller, et annet moment: Hvem skal avgjøre hvilke gjester som er lønnsomme? Noen gjester legger igjen svært lite penger. Skal Lysbakken gi økonomiske subsidier til steder som slipper inn alle?

Kjernen i Lysbakkens tankegang er at han ikke respekterer frihet og menneskers rett til å treffe sine egne valg. Det ligger en blanding av brutalitet og idealisme i Lysbakkens overbevisning. Har sosialistene intet lært om resultatet av tvang? Nettopp den idealistiske tvangen er farlig, for den har en innebygget selvrettferdighet. Hva gjør man ikke for Den gode saks skyld?

At den en gang borgerlige avis VG ikke reagerer på dette tankegodset, er i seg selv oppsiktsvekkende. De røde lampene burde lyst. Men også VG syntes grepet av de utopiske tankene.

Avisen burde lytte til sine lesere.

Inkluderingsministeren vil gi kø-rasister alkonekt
Lysbakkens nye knep for å kneble hets

VG har avstemningsrute knyttet til artikkelen, der leserne blir bedt om å ta stilling til Lysbsakkens forslag. Avstemningen ble stengt. Man kan mistenke at det var fordi leserne ikke stemte som forventet. VG undervurderer sine lesere.

 

Les også

Om friheten (II) -
Omkampen om hijab -
Svenskesyken -
Marked eller tvang -
Tillit og kontroll -