Heile politiet er nett no arrestert av Språkrådet, av di dei (altså politiet) ikkje har fylgd kravet om 25 prosent nynorsk på den sentrale nettstaden sin, www.politi.no.

Den siste målinga til Språkrådet for 2010, som no endelig er ferdig analysert etter ein lang vinter og vår, viser at nynorsken var brukt berre i 11,5% av tekstane mot normal målsetjing på 25%!

Mens vi venter på ein tilsvarende kontroll på vår nettstad høyrer vi på ei meir autorisert fråsegn fra ho som er på jobb i fellesferien midt inne i Politidirektoratet:

-Nei dette kan vi slett ikkje seie oss nøgde med, seier fystekonsulent og sjefsbyråkrat Nina Card. Ho bryt sjøl for mykje på bokmål, men har einkvan nynorsktalar attende på farsia, seiast det humrande og anonymt innom ei ope dør, lenger borte i den fælsleg lange direktoratgangen.

– Men vi har ei positiv utvikling frå tidlegare år, sier den same Nina Card. Det ho ikkje seier med reine ord er at omsuten for nynorsken har halta så gale dei siste årane i Politidirektoratet og hjå politimeisterane at ein praktisk tala har gjort eit godt sprang framover språkleg, mest som fjellgeita i Sognefjella, i år.

– Vi må og sjå dette som positiv utvikling frå året før! Konstaterer Nina Card.

?- Det er eit dårleg signal at politiet som skal passa på at andre følgjer lovar og reglar, ikkje følgjer mållova. Det er sjølvsagt viktig at politiet skjerpar seg, sier leiaren i Politiets Fellesforbund, Arne Johannesen, som diverre ikkje har rokke å fara ut på ferie før dårlege nyhende over kritiske språkrøynsle brått kom over mobiltelefonen. Men, får vi legga til for vår del, om Arne Johannesen no sjøl legger ut bitte litt meir tekst på websida www.politi.no, kan prosentane gradvis auka på, opp mot streken til Språkrådet. Ja, vi kan her røpa at Johannesen sjøl er nynorskmann, jamvel oppala på nynorsk målføre og behersker dette språket til fulle, mest som Per Sivle i diktet om Tord Foleson om merkesmannen og den gamle og nye tid. Men no skal Johannesen skjerpa seg, av di han er så aleine i hopen, med dette artige, syngande og lyriske målføret. Kva har Snorre, diktet om Tord Foleson og www.Politiet.no blitt utan nynorsken, spør vi?

Roy Vega