Nytt

Ahmadiya-menigheten klarte etter mange år å ferdigstille sin moskè i fjor, men de har ikke fått lov til å bruke den. Det har vært et krav at menigheten skulle ferdigstille Søren Bulls vei, noe som ikke er gjort.

Før jul ba de om hjelp fra fra ordfører Fabian Stang(H), og hans politiske rådgiver har over tid purret på saken, både overfor byrådsavdelingen, men også overfor PBE. I januar skriver Rune Dahl: «Frustrasjonen er i ferd med å ta dem, og de sliter økonomisk. To momenter som ikke skal være utslagsgivende i forhold til saksbehandlingstiden, men som kan spilles inn som en menneskelig faktor.»

Byggesaken har vært komplisert og bl.a en ulovlig støttemur er en av tingene som har vært et av elementene. Denne ble til slutt godkjent. Det var da Rune Dal ville forsikre seg om at saken ikke hadde stoppet opp, og i en slik anledning blir det lagt vekt på hva ordføreren setter pris på:

«Det var flere som ble glade da nyheten kom om at den ulovlig oppførte støttemuren ble godkjent i vinter…. Det er imidlertid ingen fremdrift i arbeidet med å ferdigstille det pålagte arbeidet ved Søren Bulls vei slik at menigheten kan få brukstillatelse for moskeen sin. Med forbehold om at jeg har forstått det riktig så kan det se ut til at den ene og alene skyldes saksbehandlingstiden hos PBE….Jeg kan bare gjenta at ordføreren vil sette stor pris på om denne saken kan gis prioritet i systemet dersom utbygger har levert alle skjema og ellers innfridd alle krav.»

Jeg har ikke gjort annet enn å forsikre meg om at saksbehandlingen ikke hadde stoppet opp, sier Dahl.

PBE sier at ordførerens engasjement ikke har hatt noen betydning, men menighetens advokat sier at samarbeidet med PBE gikk bedre mot sluttfasen.

I følge menighetens advokat Einar Langseth, var samarbeidet med etaten «greit» i sluttfasen. Men i begynnelsen gikk det trått. Det var da de ba om ordførerens hjelp, noe advokaten mener ikke har vært avgjørende, men kan ha hatt positiv effekt.

PBE er forkortelse for Plan og Bygningsetaten.

Artikkelen er å lese i Aften 22.juni. Skrevet av Hanne Mellingsæter. Var ikke å finne på nett, men kan dukke op her: www.aftenposten.no