Glade vindkraftutbyggere ved åpningen av en annen av Austris vindanlegg i Hedmark, Raskiftet vindpark i Trysil kommune, 2018. F.v.: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Executive Vice President i Stadtwerke München Christian Vogt, konsernsjef i Gudbrandsdal Energi Holding Rune Vamråk, direktør i Eidsiva Vannkraft Oddleiv Sæle og daglig leder i Austri Raskiftet, Magnus Axelsson. Foto: Austri.no

Våler kommune vet ikke hvordan de kan få stoppet utbyggingen av Kjølberget vindpark etter at Sivilombudsmannen har kjent kommunens dispensasjon for utbyggingen ulovlig. – Det går kanskje an å stanse det med massive ressurser, men det har ikke Våler kommune. Vi kan ikke ta en slik kamp mot utbygger, sier han til NRK.

Vedtaket fra Sivilombudsmannen kom etter at foreningen La Naturen Leve i mai anket utbyggingsvedtaket. Sist uke skrev Sivilombudsmannen et ni sider langt vedtak (PDF-fil for nedlastning) som først ble kjent for offentligheten sent mandag. I vedtaket heter det blant annet:

Til NRK sier ordføreren i Våler at han ikke vet hvordan kommunen kan klare å reversere vedtaket og stoppe den påbegynte utbyggingen.

Ordfører i Våler, Ola Cato Lie (Sp), har ikke fått Sivilombudsmannens ferske konklusjon på bordet ennå. Men han er klar på at saken er alvorlig, og at den hele veien har vært vanskelig for kommunen.

Ordfører Ola Cato Lie (Sp) sier det er for tidlig å si hvordan Våler kommune skal imøtekomme spørsmålet fra Sivilombudsmannen om hva de skal gjøre med saken. Her under en pressekonferanse om et smitteutbrudd i Åsnes og Våler kommune i november. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg satt ikke i kommunestyret da dette ble vedtatt i forrige periode. Innstillingen fra rådmannen var jo at kommunestyret skulle si nei til å sette i gang. Men det ble nedstemt av et flertall.

Lie sier det er for tidlig å si hvordan Våler kommune skal imøtekomme spørsmålet fra Sivilombudsmannen om hva de skal gjøre med saken.

Men han er klar på at han ikke vet hvordan saken kan reverseres, siden utbygginga av vindkraftanlegget er så godt i gang at han karakteriserer det som nær ferdig.

– Det går kanskje an å stanse det med massive ressurser, men det har ikke Våler kommune. Vi kan ikke ta en slik kamp mot utbygger. (NRK)

Vindturbin reist i Kjølberget i september 2020. Foto: Austri

Tyske interesser

Bak prosjektet i Glomdalsskogene står utbyggeren Austri, som er store på vindkraft i Norge. Utbyggingen på Kjølberget er skilt ut som et eget selsakp med Hafslund ECO Vannkraft Innlandet AS, Gudbrandsdal Energi Fornybar AS og tyske Stadtwerke München (Swm Erneuerbare Energien Skandinavien Gmbh Und Co. Kg) som eiere.

Selskapet opplyser på sin hjemmeside, ironisk nok samme dag som Sivilombudsmannen skrev sitt vedtak, at det fortsatt er stor aktivitet på Kjølberget:

Selv om det har vært utfordrende værforhold den siste tiden, har det likevel vært god fremdrift i byggingen av Kjølberget vindkraftverk. Hittil er det installert 10 av totalt 13 vindturbiner, og inspeksjoner og tester er i gang på flere av dem.

På grunn av en hendelse på et annet prosjekt med et lignende vindkraftverk som Kjølberget, har Austri sammen med turbinleverandør Vestas og totalentreprenør OX2 besluttet å sette noen av vindturbinene på pause i påvente av en utredning om årsaken til hendelsen.
– Vi understreker at dette er et ekstraordinært sikkerhetstiltak, og vi håper å kunne starte produksjonen igjen på de berørte turbinene så fort som mulig, sier daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget DA. (Austri)

I skrivende stund er det ikke kjent nøyaktig hvilken hendelse Austri refererer til, men La Naturen Leve er klare i sine krav til kommunen og til utbygger:

Utbyggingen av Kjølberget har ført til enorme ødeleggelser av naturen i området, til omlegging av
Finnskogleden, til massiv lokal motstand og omfattende politiske diskusjoner. Vedtaket av 27. mai
2019 ble gjort mulig utelukkende ved daværende ordførers personlige engasjement og inngripen i
saksbehandlingen og ble fattet med minst mulig flertall, 10 mot 9 stemmer.

Faktum er: Ulovligheten som her har foregått, er av særdeles alvorlige dimensjoner!
Vi ber ordføreren om følgende oppfølging:
1. Sivilombudsmannens brev av 3. desember d.å. tas under umiddelbar behandling av Våler
kommune og forelegges kommunestyret så snart råd er. Det må herunder tas stilling til
hvordan kommunen skal følge opp de begåtte ulovligheter.
2. I mellomtiden pålegges utbygger, med øyeblikkelig virkning, å stanse alt arbeid på anlegget. (LNL – PDF-fil)

Sivilombudsmannen: Kommune brøt loven da de godkjente vindkraftanlegg (NRK)

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂