Et enstemmig Tysvær kommunestyre, et enstemmig fylkesting, Fylkesmannen i Rogaland og lokalbefolkningen er alle imot utbyggingen i Tysvær. Foto: Nei til vindkraft i Tysvær på Facebook

Tirsdag åpnet saken som 13 grunneiere har reist mot Tysvær Vindpark AS. Grunneierne mener at utbyggingen er ulovlig, og de ber nå Haugaland tingrett stoppe arbeidet. Ordføreren i Tysvær har gått så langt som å si at han blir med i lenkegjeng, om noen prøver seg med anleggsmaskinene.

Olje- og energiminister Tina Bru ga 16. april 2020 konsesjon og vedtok statlig reguleringsplan for vindkraftverket. Dermed overkjørte hun et enstemmig Tysvær kommunestyre, et enstemmig fylkesting samt Fylkesmannen i Rogaland.

Sakens kjerne er om Tysvær Vindpark AS har de nødvendige rettighetene til å starte byggingen av vindparken.

Grunneierne har nå bedt om at arbeidet stanses i påvente av en rettskraftig dom i skjønnssaken som kommer opp for tingretten i høst. De mener utbyggingen er ulovlig.

Utbyggeren mener at kravet må avvises. I retten fremholdt de at grunneierne ble varslet, men først kom med innvendinger etter ekspropriasjonsvedtaket og starten på anleggsarbeidet.

En kjennelse er ventet i starten av kommende uke.

I april fikk Tysvær Vindpark AS en endelig godkjenning fra Olje- og energidepartementet om bygging og drift av vindkraftprosjektet på Haugalandet. (NTB)

Motvind Norge har en egen temaside om denne utbyggingen:

Tysvær er en av kommunene som kjemper mest intenst mot at utbygging skal bli tredd over hodet på de. Ordføreren i Tysvær har gått så langt som å si at han blir med i lenkegjeng om noen prøver seg med anleggsmaskinene her.

Tysvær Vindpark består av 11 turbinar fordelt på tre fjell: Årvikfjellet, Gudbrandsfjellet og Litlafjellet. Årvikfjellet og Gudbrandsfjellet ligg til Hervikfjorden, Litlafjellet ligg litt lenger inne i Tysværlandet. Dei 11 turbinane vil stå på rekke og rad på fjellkjeden (230 – 290 moh.) og vil dominere store deler av Nord-Rogaland, Boknafjorden, ja, Ryfylke.

Et viktig poeng i saka, og en gjenganger i vindkraftsaker, er at NVE etter at konsesjon er gitt, har tillatt store endringer i prosjektet. Tysvær er et slående eksempel på at man lokalt motsetter seg slike endringer, mens statsmakten ved NVE og  OED etter klage fra konsesjonær, likevel godkjenner endringene med henvisning til opprinnelig konsesjon. Endringene blir ikke realitetsbehandlet.

Les også:

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.