Sakset/Fra hofta

NRKs Politisk valgkvarter intervjuer partilederne, og turen var i dag kommet til Jonas Gahr Støre. Her følger en fullstendig utskrift av intervjuet som en service til Documents lesere.

Intervjuer: Bjørn Myklebost.

– «Jobbet svart på Støres brygge» står det på Finansavisens forside i dag. «Jeg har ikke brukt svart arbeidskraft» sier Gahr Støre, og… han skulle stått her nå!

(vignett)

– Støre er på vei, Støre er på vei – han er litt forsinka…

I fem og et halvt minutter trør Myklebost vannet ved å prate med Une Bastholm (MDG). Så ankommer Støre og intervjuet kan begynne. Et intervju som trolig skulle vart i hele Politisk valgkvarters lengde, 20 minutter, blir på bare 14 og et halvt minutter. Gårsdagens intervju med Siv Jensen varte i 20 minutter.

– Velkommen, Jona Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet.

– Takk.

– «Jobbet svart på Støres brygge». Overskriften, førstesiden i Finansavisen i dag. Du blånekter. Fortell oss hva som skjedde da du skulle gjøre en jobb på brygga di, på hytta i 2011.

– Ja, for seks år siden så skulle jeg gjøre en jobb på brygga mi, og en som hadde hjulpet meg tidligere påtok seg et oppdrag der, påtok seg et oppdrag med å gjøre en jobb på den brygga, etter avtale, avtalt pris, og gjennomførte det arbeidet. Det som Finansavisen nå legger fram, seks år etter, er at noen har hjulpet han i det arbeidet, og de stiller spørsmål om de har fått betalt oppgjør som de skulle. Jeg påpeker at jeg har betalt for det oppdraget som jeg bestilte, jeg har betalt moms og etter faktura. Jeg var ikke der nede da disse arbeidene pågikk, og hvordan arbeidsforholdene har vært mellom han og de som har hjulpet han på deler av det arbeidet, det må være et forhold mellom dem.

– Men du hører hva din mann, din vaktmester, sier; har du noen grunn til å tvile på at det her ble begått svart arbeid på din brygge?

– Jeg kan ikke gi den bedømmingen. Jeg forsikret meg om da, jeg spurte om at forholdet mellom dem var ryddig og ordentlig, for det at, som du også vet, denne saken avstedkom jo også en konflikt i dette firmaet hvor disse to som hjalp til jobbet. Jeg spurte da de tre som jobbet på dette prosjektet, at dette var avklarte forhold, skjedde på skikkelig måte, fikk bekreftet dèt…

– Og de løy til deg?

– Det skal ikke jeg si. Jeg bare sier det jeg fikk høre, jeg tok kontakt med firmaet de jobbet i for å høre om dette var greit, om jeg skulle ha noe forhold til dem, det fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde. Så jeg mener jeg tok de forholdsregler som var nødvendig å ta da, og jeg betalte på skikkelig måte slik det var avtalt.

– Hvordan han organiserte arbeidet var hans ansvar, sier du i en mail til Finansavisen, og denne vaktmesteren, denne handyman’en din på hytta, han sier ifølge Finansavisen at han ikke visste at dette arbeidet han fikk hjelp til var skattepliktig. Så da ga du altså oppdraget til en som ikke visste forskjell på hvitt og svart arbeid.

– Jeg vil ikke gi den bedømmelsen, hvitt eller svart, men det er faktisk noe han må svare for, jeg mener han gjorde et godt arbeid, det var gjort på skikkelig måte, avtalen var klar, og jeg gjorde opp den slik det skulle være, og så får eventuelt han svare for dette. Jeg må si, dette kommer nå, i Finansavisen, tre uker før valget. For seks år siden, jeg svarte på alle spørmålene som var rundt dette da, eh, og de to som her bidro til arbeidet, denne arbeidsplassen som de kom fra, jeg tok direkte kontakt med dem, med advokaten deres for å forsikre meg at jeg ikke hadde noe uoppgjort med dem, og at det var skjedd på en ryddig måte, og det mener jeg er så langt du kan gjøre når du har et sånt oppdrag på hytta.

– Jeg vil gjerne lese fra en innstilling på Stortinget i vår, et representantforslag fra Jonas Gahr Støre: «Stortinget ber regjeringen å fremme et forslag om å utvide solidaransvar til bestiller, og utvide ansvarets lengde til seks måneder». Hva betyr «solidaransvar til bestiller»?

– Det betyr at den som bestiller skal sikre at det er ordentlig lønns- og arbeidsvilkår til de som jobber.

– Det vil si deg?

– Ja, det vil si meg. Men jeg gjorde det du kan gjøre så, når du har en hytte, og noen hjelper deg på brygga, du forsikrer deg fra de som gjør det; er alt her i orden, og får svar: ja. Og det mener jeg er innenfor rammen av det du kan gjøre i en sånn sammenheng. Hvis det er entreprenørfirma og bedrifter med innleie og større kontrakter, så er det litt mer grundig arbeid enn når du får hjelp fra en som utbedrer brygga di, og du spør om alt er i orden, du betaler etter faktura, du betaler moms, etter ordnede forhold, det mener jeg er innenfor samme grensen.

– Men viser ikke dette forslaget deres at 2017-Støre vil at sånne som 2011-Støre skal ha ansvaret for det svarte arbeidet som skjedde? Selv om du stilte noen spørsmål så er det ditt ansvar?

– Vet du hva, programleder, jeg feller ikke noen dom over svart arbeid her. Jeg er ikke i stand… jeg har ikke forutsetninger for å gjøre det…

– Men du burde ha visst, du burde ha ansvar for det som skjedde. Nå sier du at du ikke vet hva som skjedde…

– Nei, men jeg forsikret meg, jeg spurte dem, er dette nå under ordnede forhold, det fikk jeg beskjed om at det var. Og i ettertid når jeg får høre at han som hadde oppdraget, at dette skjedde mellom dem som en vennetjeneste, for noen hadde hjulpet en i en sammenheng, andre hjalp en i en annen sammenheng, han var ikke klar over at dette var skattepliktig. Ja, det burde han da ha vært, jeg fikk høre at alt var i orden. Det forslaget vi har lagt i Stortinget, og det som er en hovedsak er å få ordnede forhold i norsk arbeidliv, mellom firmaer som leies inn, folk som er ansatt i firmaer, at det skjer ordentlig, og at du kan forsikre deg om at gode arbeidsvilkår gjelder i arbeidslivet.

– Gjelder ikke det forslaget privatpersoner?

– Jo, det må gjelde oss alle at vi forsikrer oss om det, men når du stiller spørsmål om alt er i orden, svaret er ja og du attpåtil følger opp overfor de menneskenes firma, så mener jeg at det er innenfor rammen av det du kan gjøre.

– Fikk du noen dokumentasjon på dette?

– Nei, det gjorde jeg ikke.

– Burde du ha fått det?

– Jeg mener det er ikke vanlig å be om når du får noen til å hjelpe deg med å rett… rette en brygge på en eh… hjelpe deg med en brygge…

– Men du var ikke en hvilken som helt privatperson, du var utenriksminister, du var arbeiderpartitopp, som har ryddig arbeidsforhold som en av kjernesakene, burde ikke du passet på at alt her var i orden? For det gjorde du ikke?

– Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg inngikk en avtale med en meget pålitelig person, en meget dyktig person, om å gjøre et arbeid…

– Som ikke visste forskjell på hvitt og svart arbeid?

– Nei, det viser det seg nå… Igjen; jeg feller ikke dommen om det er hvitt eller svart, jeg gikk ikke inn og så på hvilke avtaler han gjorde med de som hjalp ham med å gjøre deler av det arbeidet, det er riktig. Men det viktige for meg, når jeg gjør den type arbeid på hytta, det er å sørge for at det er hvitt, at det er avtalt, at det er faktura og at det betales moms på skikkelig måte, og i tillegg så spurte jeg da om: Er forholdet greit mellom dere? Er det noen grunn til, i forhold til firmaet hvor disse to jobber, skylder jeg dem noen penger? Er det noe mer jeg bør gjøre? De sa svaret: Nei, dette er på stell, det er greit.

– Dere har et forslag i Stortinget; mener du, etter din erfaring, da, din private erfaring som privatperson, at Arbeiderpartiets politikk blir vanskelig å etterfølge for sånne som deg, som skal fikse brygga?

– Nei, men hør her, la oss skille littegrann, når du… når du får utført et arbeid på hytta, hvor du ikke er, og som går over noen dager, så kan ikke du være tilstede på den hytta og se hvilke som går i land på den brygga, og se papirene deres, det er på en måte absurd. Men du kan forsikre deg overfor den som gjør jobben: Er alt på stell? De du måtte eventuelt bruke. Jeg har ikke sett avtaler han måtte hatt med dem som hjalp ham å bære materialer i land på den brygga. Det forslaget vi har lagt, det gjelder jo fundamentale forhold i norsk arbeidsliv, med innleie, med bruk av underentreprenører, ryddige forhold mellom firmaer. Og det kommer jeg til å slåss for i politikken, for det er det nødvendig å rydde opp i. Og så skal vi som enkeltpersoner selvsagt sørge for at det vi gjør er lovlig, at det er hvitt, at vi betaler moms, at vi gjør det på skikkelig måte.

– Også i 2011 så brukte du et polsk malerfirma, et firma som viste seg å ikke være seriøst. Du var også medeier i et firma der det ble avslørt løsarbeiderkontrakter på et boligprosjekt – det var i vår. Hvordan forklarer du at du igjen får en sak om påståtte uryddige arbeidsforhold på bordet?

– Nei, jeg vil fundamentalt avvise at det var et useriøst firma, det var altså et firma hvor det ble…

– Hva var galt med det?

– Nei, det får jo du påpeke, du kom med anklagen. Det var et firma hvor det ble utført et oppdrag etter nøye avtale. Det ble påstått at det ikke ble betalt moms, han kunne legge frem innbetlinger til momsregisteret, på timer, på kroner…

– Arbeidstilsynet var vel inne i bildet også, var de ikke det?

– Nei, altså, det ble i ettertid stilt spørsmål fra andre firmaer som hadde mye på sitt rulleblad som ikke var bra…

– Han var vel ikke malermester, var han det?

– At han ikke ha… at han ikke kunne kalle seg malermester, at han ikke hadde nok stillas; det burde han kanskje hatt i orden på, men jeg mener at jeg forsikret meg grundig om det…

– Men et spørsmål: Det er flere saker der du blånekter på alt, og jeg kan ikke… ingen kan stå her og dømme deg, men det er flere saker på samme område, en kjernesak for Arbeiderpartiet… Hvorfor dukker de opp?

– Men jeg svarer på sakene dere tar opp. De… de som legger ut informasjon til pressen at de skal gå etter meg på hvordan jeg bygget brygga, jeg mener at jeg har mitt på det tørre. Jeg har gjort det etter avtale, jeg har fulgt den boka det er rimelig å følge, jeg er opptatt av ryddighet i arbeidslivet. Jeg vier politikken min, det politiske arbeidet til å arbeide for det. De politiske forslagene vi har lagt i Stortinget, de mener vi. Jeg skal senere idag og i valgkampen jobbe for det, få vedtatt regelverk som skjerper det inn.

– Og du mener at du også i 2011 fulgte Arbeiderpartiets politikk per i dag?

– Ja, altså, om jeg fulgte Arbeiderpartiets politikk per i dag i 2011, er en motsetning da, for nå er vi i 2017. Dette er et tema som har vokst og er veldig viktig å ta på alvor. Da var jeg utenriksminister, jeg gjennomførte arbeid på brygga, etter avtale, etter faktura, betalte moms. Og det mener jeg, at jeg i tillegg spurte de som jobbet der: Er forholdet dere imellom i orden og på stell, svaret var ja – det er så langt jeg mener det var rimelig å forsikre meg.

– Tusen takk, Jonas Gahr Støre.

 

Lytt til intervjuet: NRK Politisk valgkvarter