Hvis regeringen havde flere modige, dristige og beslutsomme ministre som Søren Pind, ville den klare sig meget bedre. Lad os håbe at Pind forbliver minister i mange år endnu. Pindens seneste forslag er som bekendt at sortere i indvandrerne, og for det skal han høre på jammer fra ikke kun oppositionen, men også fra eksperter, der både mener, at forslaget er racistisk, og at det strider imod alle mulige – og umulige – konventioner.

Og nu fremkommer også en advarsel fra embedsmændene i Justitsministeriet, der for længst har forladt den demokratiske statsræson til fordel for menneskerettighedsdyrkelsen. Også embedsmænd arbejder angiveligt med på afskaffelsen af nationalstaten til fordel for overnationale jurisdiktioner.

Det korte af det lange er, at Pinds forslag er fornuftigt al den stund, at vi bør have de bedste indvandrere til landet, nu da vi har brug for kvalificeret arbejdskraft. For at få de bedste indvandrere må vi også se på, hvor de kommer fra. Vi må derfor for det første sondre mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere og søge at få de vestlige til landet.

Men selv blandt ikke-vestlige indvandrere må vi sondre mellem nationaliteter, f.eks. mellem landene i Mellemøsten og de andre. For der er jo slet ikke nær de samme problemer med f.eks. vietnamesere, thailændere og chilenere, som der er med indvandrere med muslimsk kulturbaggrund.

Det gælder økonomisk. Danmarks Statistik har vist, at op mod halvdelen af indvandrere fra oprindelseslande som Irak, Somalia og Libanon er fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser (se side 51). Det er fuldkommen uholdbart. Men det gælder også i forbindelse med kriminalitet. Rockwool Fondens aktuelle rapport ”Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme” viser tydeligt, at:

  • Ikke-vestlige indvandrere, især fra muslimske lande, er klart mere kriminelle end vestlige indvandrere, og det gælder især i forhold til den uhyggelige og farlige voldskriminalitet. Det er den, der i høj grad skaber utryghed og tab af sammenhængskraft.
  • Muslimske efterkommere er mere kriminelle end muslimske indvandrere (første generation), hvilket vidner om, at integrationsprocessen ikke går bedre, men værre. Man hører jo ellers ofte, at man bare skal give integrationen tid. Det vil altid tage flere generationer, inden man opnår assimilering, altså at udlændinge har samme niveau som den etniske befolkning, hvad angår f.eks. kriminalitet og jobfrekvens. Men denne optimisme forudsætter jo altså, at udviklingen for hver generation går i den rigtige retning.
  • Familiesammenførte er mere kriminelle end flygtninge. Man kan altså ikke undskylde kriminalitet med krigstraumer og lignende psykiske forhold blandt indvandrere, som så nedarves på børnene.

Kort sagt: det er kulturen, der gør forskellen

Og dermed er vi tilbage ved Pind. Sorteringsmekanismen bør foregå på kulturelle præmisser, og det kan i høj grad ske ved at sortere ud fra nationalitet. Indvandrere bør generelt set komme fra kulturer, der ligner den danske, altså fra Vesten. Kulturelt er der store problemer med islam i form af afvisningen af vestlig kultur og levevis, af danske normer, værdier, adfærdsmønstre, osv.

Og så lad os også begrave ideen om, at det kun handler om uddannelsesmæssige kvalifikationer og den ledsagende ide om “åbne grænser, lukkede kasser”. Selv veluddannede og fagligt kvalificerede kan have svært ved at integrere sig eller kan direkte modarbejde integration. Islamister er som bekendt veluddannede og borgerligt set selvforsørgende mennesker.

Som jeg tidligere har påpeget: Det er ikke gjort med uddannelse, selvforsørgelse og kvalifikationer. Det er kulturen, der betyder mest. Det er endnu en god grund til at sortere indvandrere ved grænsen.

Kasper Støvring er forfatter, foredragsholder og forsker i kultur og litteratur. Han har utgitt flere bøker, blant andre Blivende verdier og Det etiske kunstværk, og er aktuell med boken Sammenhængskraft, som nylig er utgitt på Gyldendal. Støvring har også hjemmesiden Kulturkritik.dk, er medskribent på nettsiden Nomos og har fast spalte i Berlingske Tidende, der han skriver om kulturens avgjørende betydning i aktuelle konflikter nasjonalt såvel som internasjonalt.

Artikkelen Vi bør sortere i indvandringen på grundlag af kultur ble første gang publisert i Berlingske Tidende 25. mai 2011, og er gjengitt med forfatterens vennlige tillatelse.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂