af Kasper Støvring

Dansk Folkeparti har på deres sommermøde foreslået, at der lukkes af for indvandring fra ikke-vestlige lande. Det har som forventet skabt opstandelse ikke blot i oppositionen, men også i regeringspartierne, der alle har afvist forslaget.

Men hvorfor dog det? Det ville da være dumt, hvis man ikke fik de bedste indvandrere til landet, nu da vi har brug for kvalificeret arbejdskraft. For at få de bedste indvandrere må vi også se på, hvor de kommer fra. Vi må derfor for det første sondre mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere og søge at få de vestlige til landet.

Men selv blandt ikke-vestlige indvandrere må vi sondre mellem muslimer og ikke-muslimer. For der er jo slet ikke nær de samme problemer med f.eks. vietnamesere, thailændere og chilenere, som der er med muslimer (og afrikanere).

Det gælder økonomisk. Danmarks Statistik har for nylig vist, at op mod halvdelen af indvandrere fra oprindelseslande som Irak, Somalia og Libanon er fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser (se side 51). Enhver kan sige sig selv, at det jo er fuldstændig uholdbart.

At der skal lukkes, i hvert fald midlertidigt, af for ikke-vestlige indvandrere fra muslimske lande har jo også at gøre med spørgsmålet om antal. Mængden afgør hvor let det er at assimilere, og når assimileringen er sket, kan vi igen åbne op for denne type indvandring.
Nej, indvandrere bør generelt set komme fra kulturer, der ligner den danske, altså fra Vesten. Den muslimske kultur er den sværeste at assimilere, og derfor bør indvandring herfra være stærkt begrænset.

For oven i de økonomiske overvejelser, som er alvorlige nok, kommer de kulturelle. Og her er der problemer med islam i form af afvisningen af vestlig kultur og levevis, af danske normer, værdier, adfærdsmønstre, osv.

Og så lad os også begrave ideen om, at det kun handler om uddannelsesmæssige kvalifikationer og den ledsagende ide om “åbne grænser, lukkede kasser”.
De romaer, der for nylig blev smidt ud af landet, trak jo ikke på de offentlige kasser. Men nogen gevinst for samfundet var de godt nok ikke. De skal selvfølgelig afvises, for de hører ikke til inden for landets grænser.

Dertil kommer, at de mest radikaliserede også hyppigt er de bedst uddannede. For radikalisering og fundamentalisme handler om overskud til at hævde og bekræfte sin kulturelle identitet på aggressiv vis. Medlemmer af den radikale islamiske bevægelse Hizb-ut-Tahir tilhører f.eks. en borgerligt set selvforsørgende middelklasse med en god uddannelse.

Og hvem husker ikke TV2-udsendelsen efter mordet på den islamkritiske filmmand Theo Van Gogh i Holland? Her interviewede man blomsten af den muslimske ungdom i skikkelse af nogle unge kvinder, der læste medicin ved universitetet. Hvad sagde de? At manden jo bare fik, hvad han fortjente!

Nej, det er ikke gjort med uddannelse, selvforsøgelse og kvalifikationer. Det er kulturen, der betyder mest. Det er endnu en god grund til at sortere indvandrere ved grænsen.

Jyllands-Postens blogg 5. august 2010.

Fra den opprinnelige artikkel om DFs forslag:

På Dansk Folkepartis sommergruppemøde fremlagde partiformand Pia Kjærsgaard og retsordfører Peter Skaarup et forslag om at stoppe for al ikke-vestlig indvandring til Danmark.

«Hvis vi ser på tallene og fakta på dette område, så må vi erkende, at de ikke-vestlige indvandrere i for lille grad bidrager til velfærdssamfundet. Derfor må vi stoppe for indvandringen fra ikke-vestlige lande,» siger Peter Skaarup.

Velfærdssamfund presset
Dansk Folkeparti mener, at velfærdssamfundet er under pres, og partiet ønsker at bevare og ikke mindst udbygge det velfærdssamfund, vi har i dag, og det kan ifølge partiet ikke ske, hvis der stadig kommer indvandrere fra ikke-vestlige lande.

«Vi ønsker ikke et samfund med forskellige befolkningsgrupper. Vi ved, hvilke befolkningsgrupper der giver os problemer, når det kommer til økonomi og manglende lyst til at tilpasse sig,» forklarer Pia Kjærsgaard.

Op til sommergruppemødet har Dansk Folkeparti udsendt flere forslag om udlændigepolitikken. Man har foreslået at hæve 24-års reglen til 28 år samt nedsætte en integrationskommision, der skal beregne, hvilke indvandrergrupper der koster mest. Et forslag, som integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) allerede har afvist.

Ikke ultimativt krav
«Jeg er inderligt imod, at man begynder at gøre bestemte udvalgte grupper op i penge. Det strider mod mit menneskesyn,» sagde Birthe Rønn Hornbech tidligere på ugen.

DF: Stop for al ikke-vestlig indvandring