Wikileaks har hatt et ønske om å avsløre Makten, som per definisjon er Vesten og USA. Avsløringen av at mange av de innsatte på Guantanamo var småfisk, og at 150 av 720 var uskyldige etter amerikanernes egen vurdering, skulle være nok et bevis på USAs moralske krise etter 9/11.

Men så kommer det mye annen informasjon, og den peker i en helt annen retning:

* Al-Qaida har seriøst arbeidet for å skaffe seg masseødeleggelsesvåpen og lagt planer for å anvende dem. Det er ingen grunn til å tro at planene er oppgitt. Hvis prisen for å avverge slik massedød er 150 uskyldige i fengsel, så vil mange mene at det er verdt prisen, selv om ingen liker tortur.

* Utenlandske og hjemmeavlede ekstremister har hatt fritt spillerom i Storbritannia. Radikale predikanter har fritt kunne utfolde seg i moskeer, som den i Finsbury Park, og menneskerettslobbyen, fra advokater, politikere, dommere, journalister til NGO’er, har sørget for at ekstremistenes interesser er blitt ivaretatt, også økonomisk.

Det er særlig denne siste biten som er tung å svelge, for den viser at vestlige toleransesamfunn finansierer og tolerer sin egen undergang.

Beskrivelsen av Storbritannia kunne like gjerne vært erstattet med Norge.

35 av de innsatte på Guantanamo stammet fra Storbritannia. Intet annet vestlig land sto for så mange terrorister.

Dette var menn som var rekruttert i Storbritannia og sendt til treningsleire i Pakistan for å dra inn og drepe britiske soldater i Afghanistan.

Avsløringen er meget pinlig for britiske myndigheter.

Men norske myndigheter er ikke stort bedre i sin behandling av mulla Krekar, den tidligere helseministeren til Taliban og alle ekstremister man villig gir opphold og spalteplass. Ikke før var de tre terrormistenkte arrestert i juli ifjor, før mediene begynte å plukke saken fra hverandre.

Ønsket om ikke å vite og heller unnskylde er sterkt.

Inntil det skjer en endring her, vil man hverken vinne krigen i Afghanistan eller «krigen» i Norge med ekstremistene. Islam Net blir omtalt som et kristent bedehusmiljø av Aftenposten.

Abu Qatadah regnes som Al-Qaidas mann i Europa. Han ble fengslet av sikkerhetshensyn, men løslatt av en forståelsesfull dommer. Qatadah sitter i husarrest, men har reist erstatningssak.

Utnytter systemet

Of those 35, 18 were originally from abroad. The other 17 were British nationals or citizens granted residency here after claiming asylum, who were indoctrinated before being sent to terrorist training camps in Afghanistan.

The Government has paid millions of pounds in compensation and benefits to people regarded as highly dangerous by the US authorities.

Qatada, who was paid compensation under human rights laws for being “unfairly detained”, is described as “the most successful recruiter in Europe” and a “focal point for extremist fundraising [and] recruitment”. Hamza is accused of encouraging “his followers to murder non-Muslims”.

Four mosques in London and an Islamic centre are highlighted as places where young Muslim men were radicalised and turned into potential terrorists. Finsbury Park mosque “served to facilitate and training of recruits,” note the files, adding that it was “a haven for Islamic extremists from Morocco and Algeria.”

Islamister har lært trefold: De har lært samfunnet å kjenne, de har lært om støtteordninger, hvor de skal få help, hvilke rettigheter og krenkelser de skal påberope seg og hva de skal late som: ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, trosfrihet – alle frihetene kan brukes til å undergrave de samme frie samfunn.

På den «andre» siden står et establishment og bare sikler etter å møte en utstrakt hånd. Eliten er forelsket i sin egen dialoglinje og tar alt for god fisk. Viser den ikke vilje til integrering?

Vestlige land har nå et stort sikkerhetsproblem innenfor sine egne grenser. Man har sluppet inn så mange at man har mistet kontrollen. Hvis den skal gjenvinnes må det innføres strenge kontroller, filtrering som vil møte massiv motstand. I tillegg kommer ordninger for bl.a. familiegjenforening og asyl som er blitt hevdvunne og vanskelig å rokke ved.

Amerikanske tjenestemenns vurderinger er fulle av bitterhet over allierte hvis land i økende grad blir skueplass for fiendtlig virksomhet, med myndighetenes passive eller aktive medvirken. Ekstremistenes familier og pårørende får nemlig store erstatninger.

Noen ønsker ikke å se hva som foregår.

• Sixteen detainees sent back to Britain are regarded as “high risk” by the US authorities and are liable to plan attacks against the West. However, they have been paid a reported £1?million each in compensation by the Government. For the first time, details of their alleged extremist activities, including travelling to Afghanistan to fight against British troops, are disclosed;
• The US government suspected the BBC of being a “possible propaganda media network” for al-Qaeda after details of a phone number at the broadcaster was found in the possession of several suspected terrorists. The number, which now appears to be disconnected, was thought to be for an employee of the BBC World Service, which was then funded by the Foreign Office;
• Terrorist recruits from across Africa and the Middle East flocked to London to claim asylum, often after travelling through other European countries;
• British taxpayers’ money was used to bankroll an Afghan politician who was sent to Guantánamo Bay after being exposed as an al-Qaeda aide. Mullan Haji Rohullah received more than £300,000 to destroy his opium crop – but he sold the drugs and kept the money from the Department for International Development.
• Four of the Guantánamo detainees were “British intelligence sources” who betrayed their paymasters.
• The last remaining British national at the prison is an al-Qaeda commander who directed terrorist forces in Tora Bora during the Afghanistan conflict. His family, who were previously allegedly paid directly by Osama Bin Laden, is thought to have received compensation from the Government.
The files help to explain American anger towards the British authorities, who have been regularly accused of failing to tackle radicalisation in this country.

Denne politikken kalles infiltrering. Storbritannia, Norge, ikke minst Sverige, og de fleste europeiske land er i mer eller mindre grad infiltrert, dvs. myndighetene har ikke lenger kontroll, og «fienden» har etablert kapasitet på ulike nivåer.

Dette er ikke en monolittisk fiende, den er ikke samkjørt, men den trekker i samme retning og forholder seg til samme dikotomi – for og mot islam og muslimers interesser.

Norske medier vil insistere på at man kun skal interessere seg for de virkelig ekstreme, og selv de må få ha sitt syn så lenge de ikke planlegger terror. Lederen av Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, Arild Humlen, mener at de må kunne planlegge terror også, bare det skjer på enmannshånd. Han nevnte konkret til NRK at f.eks. det å tegne et kart over et terrormål ikke var noe fellende bevis.

Den norske terrorloven rammer kun forbund mellom to eller flere, ikke enmannsoperasjoner.

Medlemskap i terrororganisasjoner er i seg selv ikke forbudt. Nå har PST bedt om at også enkeltpersoner kan rammes. Advokatforeningen protesterer.

Slik stiger vannet. Ekstremistene er som fisk – de trenger vann, dvs. et miljø, for å trives. Mao brukte betegnelsen fisk og vann om gerilja og folk, men sammenligningen gjelder like mye islamister.

Britiske og norske myndigheter har lagt opp til «the perfect storm». Hver gang noen foreslår et tiltak for å tette et hull, oppstår tvil og lang betenkningstid.

Norsk presse er mest opptatt av å avsløre amerikanernes kartlegging av mulige terrormiljøer i Norge. Det er en betegnende rolle.

Julian Assange har ufrivillig gitt offentligheten et innblikk i hvordan sikkerheten undergraves på hjemmebane, samtidig som norske soldater skal skape sikkerhet i Afghanistan.

Det kalles kampmoral, og som Napoleon sa: Moral er to tredjedeler av kampen.

WikiLeaks: Guantánamo Bay terrorists radicalised in London to attack Western targets