Telegraph og Washington Post begynte i dag publiseringen av nye Wikileaks-dokumenter som viser at en betydelig del av de innsatte på Guantanamo var uskyldige, eller småfisk.

Debatten om mål og midler i krigen mot terror vil få ny ammunisjon.

Men det er andre sider ved avsløringene som burde interessere mer: sheik Muhammed hevder at al Qaida har skjult en atombombe i Europa og den vil bli detonert hvis Osama bin Laden skulle bli arrestert.

Det avsløres også at al Qaida har eksperimentert med kjemiske og biologiske våpen.

Disse opplysningene forsterker andre som allerede er kjent om at al Qaida forsøker å skaffe seg masseødeleggelsesvåpen.

Stilt opp mot disse avsløringene kan diskusjonen om Guantanamo komme i et annet lys.

*A senior Al-Qaeda commander claimed that the terrorist group has hidden a nuclear bomb in Europe which will be detonated if Bin-Laden is ever caught or assassinated. The US authorities uncovered numerous attempts by Al-Qaeda to obtain nuclear materials and fear that terrorists have already bought uranium. Sheikh Mohammed told interrogators that Al-Qaeda would unleash a “nuclear hellstorm”.

*The 20th 9/11 hijacker, who did not ultimately travel to America and take part in the atrocity, has revealed that Al-Qaeda was seeking to recruit ground-staff at Heathrow amid several plots targeting the world’s busiest airport. Terrorists also plotted major chemical and biological attacks against this country.

*A plot to put cyanide in the air-conditioning units of public buildings across America was exposed along with several schemes to target infrastructure including utility networks and petrol stations. Terrorists were also going to rent apartments in large blocks and set off gas explosions.

Det er neppe tvil om at mediene vil konsentrere seg om menneskerettsbruddene, fremfor mulige trusler i fremtiden.

Av 780 mennesker som har passert gjennom Guantanamo:

Only about 220 of the people detained are assessed by the Americans to be dangerous international terrorists. A further 380 people are lower-level foot-soldiers, either members of the Taliban or extremists who travelled to Afghanistan whose presence at the military facility is questionable.

At least a further 150 people are innocent Afghans or Pakistanis, including farmers, chefs and drivers who were rounded up or even sold to US forces and transferred across the world. In the top-secret documents, senior US commanders conclude that in dozens of cases there is “no reason recorded for transfer”.

Det går an å si at resultatet ikke er så ille, hvis man tar i betraktning hva som sto og står på spill.

Dokumentene inneholder ikke noe om metodene som ble brukt. Noen fikk en meget røff behandling, spesielt på steder som Bagram, og i tortursentre i andre land.

Disse metodene har utsatt det amerikanske systemet for et stort press, og de er nå forlatt.

WikiLeaks: Guantanamo Bay terrorist secrets revealed
Guantanamo Bay has been used to incarcerate dozens of terrorists who have admitted plotting terrifying attacks against the West – while imprisoning more than 150 totally innocent people, top-secret files disclose.