Jeg var på debatten 4/4 på Litteraturhuset der tema var: Er araberne klare for demokrati?

En skulle tro at når programlederne stiller et slikt spørsmål ville de legge vekt på å invitere paneldeltagerne som hadde noe ulikt syn. Istedet inviterte de tre deltagere som alle hadde meninger som trygt lå innenfor det politisk korrekte.
Som en sa etter møtet: «Dette var jo ingen debatt, men en samtale mellom meningsfeller.» Er det virkelig umulig å finne en norsk intellektuell som ikke tror at de muslimske massene er klare for folkestyre?

Netissa Nagulp fra Egypt hadde selvsagt bare godt å si om sitt folk. Torbjørn Jagland snakket som til en skoleklasse på videregående. Han fikk seg også til å si at brenning av Koran var en like avskyelig handling som drapene på de norske sivile og alle de andre ofrene for opprøret i Afghanistan etter brenningen. Snakk om sammenligning! En symbolsk brenning av en bok sammenlignes i grovhet og avsky med mord på uskyldige mennesker som ikke hadde noe med dette å gjøre og var i landet for å hjelpe til.

På den måten legaliserer Jagland forbudet mot religionskritikk i muslimske land. For noen år siden, på et tv program ble Bibelen kastet og brent av Otto Jespersen. Hørte vi da noen kjente politikere rope opp om «avskyelige handlinger»? Var det noen vi kan nevne som reagerte på krenkelsen mot de kristne? Jeg kan ikke huske det. Kristendommen har tålt større sjikane i de senere ti-år enn dette. Når brenningen av èn hellig bok er så mye mer avskyelig enn brenningen av en annen hellig bok, så kan det ikke skyldes handlingen i seg selv, men den reaksjonen dette medfører blant de troende. Fordi de kristne ikke reagerer med mord og terror av tilfeldige ofre, så mener Jagland og mange andre, at brenning av Bibelen ikke på langt nær kan sammenlignes med brenning av Koranen i avskylighet.

Bjørn Olav Utvik hadde vært på reise i Egypt og andre steder der han hadde snakket med representanter fra Det muslimske brorskap. Han kunne berolige oss med at dess mer fundamentalisme og religion, dess større ønske om demokrati. De ønsket å komme til Norge å lære av Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti.

Andre har også reist og interjuvet brorskapet. Walid al-Kubasi har hatt en foredragsturne og laget filmen «Frihet, Likhet og Muslimsk brorskap». Han ser tingene fra innsiden og snakker språket. Det han sier er noe ganske annet. Brorskapet snakker med to tunger og vet hva Vesten vil høre. De forteller ikke sin egentlige agenda til nyttige idioter som Utvik. Det han tror er det de vil han skal tro! Har vi ikke opplevd dette før? Var det ikke en gjeng fra venstresiden som besøkte både ØstTyskland, Sovjet, Romania, Bulgaria, Kina og Kambodia og rapporterte at alt var bare vel? Historien gjentar seg.

Hege Storhaug kunne fortelle at en gallup i Egypt i februar i år fra PEW instituttet fant ut at:

    82% mener steining til døde er passende straff for utroskap,
    77% mener pisking og amputering kan brukes mot tyver,
    84% mener frafall fra Islam skal straffes med døden.

Er det noen som innbiller seg at demokrati og menneskerettigheter blir resultatet av slike holdninger?

Samtidig mente 59% at de ønsket seg demokrati, 54% er tilhenger av kjønnsaparteid på arbeidsplassen.

Et slikt demokrati blir jo bare et navn uten innhold. Utvik og Jagland var klare på at folkene i de arabiske landene ville ha seg frabedt noen påvirkning fra Vesten. De hadde jo sin stolthet. Ja det er kanskje dette som er mye av problemet, tenkte jeg.

Demokrati og menneskerettigheter, rettsstat og folkestyre er nemlig et ektefødt barn av Vestens filosofi og kultur. Det er dette som er grunnlaget for Vestens velstand og stabilitet. Vil man ikke lære av dette, som så mange andre land i verden har gjort med stor suksess, så får de finne på noe annet, men da trenger de ikke kalle det demokrati eller menneskerettigheter og det vil heller ikke hjelpe dem ut av den bakevjen de befinner seg i.

En gjennomgående tone i debatten, som jo egentlig ikke var en debatt, var at det meste var Vesten skyld. Utvik kunne f.eks. nevne at Vesten, som ville ha frie valg og demokrati, snudde ryggen til Hamas da de kom til makten i Gaza. Ja det er jo dumt at så mange i Vesten tror at bare folket kan få velge så er demokratiet sikret. Glemt er historien der Hitler kom til makten på demokratisk vis etter frie valg, men de færreste vil av den grunn regne hans styre som demokratisk.

Demokrati er ikke bare folkestyre, men hviler på en rekke søyler som er enda viktigere. Hamas, som brutalt myrdet folk fra PA, og som holder Gaza i et jerngrep, og som aldri vil kunne slutte fred med Israel, er av FN erklært som en terrororganisasjon. Likevel mener Utvik at fordi de vant valget i Gaza så skal vi støtte opp under den fremtiden de har planlagt for de palestinske folk.

Det blir neppe noen fremtid på den måten, ikke noe demokrati heller.

Dag Myhre