Opptellingen etter folkeavstemningen om de konstitusjonelle reformene i Egypt sist lørdag, viser at 77,2% av velgerne har sagt ja til endringene foreslått av grunnlovskommisjonen som ble nedsatt av militæret etter Mubaraks fall. Veien ligger dermed åpen for at det blir avholdt president- og parlamentsvalg mot slutten av året.

18 millioner av de 45 millioner stemmeberettigede møtte opp til folkeavstemningen om reformene, som blant annet dreide seg om begrensning av antall presidentperioder, visse innskrenkninger i presidentens makt og rettsvesenets kontroll med valgene. Første skritt er dermed tatt i prosessen som skal overføre makten i landet fra militære til sivile institusjoner.

Folkeavstemningen gikk stort sett ryddig og gemyttlig for seg, men forløp ikke helt uten problemer, da f.eks. Mohamed ElBaradei ble forhindret fra å stemme av en rasende folkemengde i et av Kairos fattigste strøk. Menn og kvinner stod i separate køer i valglokalene.

Resultatet av avstemningen var en seier for såvel det muslimske brorskapet som det nasjonaldemokratiske partiet Mubarak tilhørte, og et nederlag både for de unge som støttet revolusjonen og for kopterne, da disse ønsket å si nei til de nokså begrensede konstitusjonelle endringene i den hensikt å få laget en helt ny grunnlov, noe som også ville ha utsatt parlamentsvalget til et senere tidspunkt.

Corriere della Sera: L’Egitto andrà alle elezioni a fine anno

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂