Nytt

Irland ser ut til å ha gitt sin tilslutning til Lisboa-traktaten etter gårsdagens folkeavstemning. Det betyr at det kun er Polen, Tsjekkia og Storbritannia som fortsatt kan blokkere avtalen, i realiteten en omarbeidet versjon av EU-grunnloven, som ble avvist i flere nasjonale folkeavstemninger. Tsjekkias president Vaclav Klaus har hittil nektet å ratifisere avtalen med sin underskrift, og flere tjekkiske senatorer har bedt landets konstitusjonelle domstol om å vurdere hele avtalen. Dersom denne treneringen pågår helt frem til parlamentsvalget i England, kan traktaten gå en uviss fremtid i møte, gitt at toryene har tatt til orde for at den må gjennom folkeavstemning dersom den ikke allerede er ratifisert av alle landene etter deres eventuelle valgseier.