Nytt

Antirasistisk senter er bekymret for fordommene i samfunnet, ikke minst fordommene de mener at muslimer blir utsatt for. Derfor vil de i mars gjennomføre Tea Time. Muslimer inviterer ikke-muslimer på en kopp te. Gjennom dette skal man bli bedre kjent. Deler av kongefamilien har meldt sin ankomst hos en familie på Grünerløkka:

Torsdag 10. mars skal de kongelige på teselskap. Besøket er en del av Antirasistisk Senters kampanje Tea Time.

Tanken bak kampanjen er at norske muslimer inviterer ikke-muslimer hjem på te, rett og slett for å bli litt bedre kjent. Hensikten er å vise et bredere bilde av norske muslimer enn det som ellers får plass i mediene.

Antirasistisk senter påpeker at nordmenn som kjenner mennesker med minoritetsbakgrunn har mindre fordommer.

Ifølge Antirasistisk Senter viser statistikk at etniske nordmenn som kjenner personer med minoritetsbakgrunn har mindre fordommer. Teselskapene vil holdes over hele landet. Selskapene starter mandag 7. mars.

Men er det manglende kontakt som er problemet? Representerer ikke te-drikkingen et overflatisk svar på langt større problemer? Man later som problemene skyldes misforståelser og manglende kontakt. Men er det manglende kontakt som får folk til å flytte fra deler av Groruddalen? Det er vel snarere det motsatte, om enn i en litt annen betydning: de ser en sosial utvikling de ikke ønsker å være omgitt av. Te-drikking vil neppe endre noe.

Eller hva med foreldre som søker barna over til andre skoler når de blir i minoritet. Vil te-drikking hjelpe? Antirasistisk Senter underslår at det er store og alvorlige spørsmål det gjelder, som ikke løses ved holdningskampanjer.

Antirasistisk Senter har selv bidratt til en utvikling der ikke-vestlige kulturer får fritt spillerom. Nå kommer regningen på bordet: segregering, og de vil løse det med te-drikking. Dette «uskyldige» forslaget røper naiviteten og formyndermentaliteten. Det kommer nok flere kampanjer.

Les mer hos NRK: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7532577