Feature

Den 20. februar er det femten år siden den polsk-amerikanske psykologen Solomon Asch døde.

I 1955 utførte han et eksperiment som for alltid ville bli knyttet til hans navn, hvor han fant at et høyt antall forsøkspersoner gav svar de visste var gale på enkle spørsmål når flere andre personer allerede hadde gitt samme, åpenbart gale svar.

I sin opprinnelige form ble eksperimentet utført ved at sju personer, seks skuespillere og én forsøksperson, satt i hesteskoformasjon og svarte etter tur på spørsmål om hvilken av tre forskjellige linjer som var like lang som en fjerde. Når de intetanende personene svarte som nummer seks i rekken etter at fem gale, identiske svar var avgitt, svarte en tredjedel av dem i samsvar med de fem første.

Konformitetspresset avtok betydelig dersom det fantes én person som svarte sant før forsøkspersonen.

Da Stanley Milgram gjorde et lignende eksperiment i Norge i 1957, fant han at nordmenn var enda mer konforme enn det man hadde observert i andre land. Hele 60% gjentok de andres svar, vel vitende om at det var feilaktig. Dersom forsøkspersonen samtidig ble gitt en stikkpille av typen «Du skal vel ikke skille deg ut?», valgte 80% konformiteten fremfor sannheten (til forskjell fra franskmennene, som gjerne parerte spørsmålet med en verbal skyllebøtte).