Nytt

Sist tirsdag ble det klart at Det muslimske brorskapet tar sikte på å bli et politisk parti i Egypt, hvilket vil kreve endringer i landets grunnlov, som i øyeblikket ikke tillater partier basert på en religiøs identitet. I den forbindelse hadde brorskapets talsmann Essam el Erian en TV-opptreden, hvilket blir tolket som en økende anerkjennelse av organisasjonen, som har vært forbudt i de siste årene.

Tirsdag kunngjorde også den militære regjeringen at et medlem av brorskapet skal sitte i en kommisjon bestående av åtte personer som i løpet av noen få dager skal utarbeide endringer i grunnloven. Det er tale om advokaten Sobhi Saleh, et tidligere parlamentsmedlem som er kjent for ekstremistiske synspunkter.

Saleh er tilhenger av å forby kyssing på offentlig sted, han vil ha en gradvis senking av minimumsalderen for ekteskap, i første omgang til 15 år, og han har tatt til orde for å fjerne de greske, romerske og egyptiske statuene som viser nakne mennesker fra museet i Alexandria, med den begrunnelse at «dette er en islamsk by i et islamsk land».

Grunnlovskommisjonen ledes ellers av Tariq al Bishri, en pensjonert dommer omtalt som en «moderat islamist», hva nå det er (muligens en som vil etterstrebe sharia uten bruk av vold). Bishri har en fiendtlig innstilling til Israel og er tilhenger av å implementere sharialover. Han er sønn av en imam ved al Azhar, er kritisk til den «vestlige modellen» for organiseringen av samfunnet, og har uttalt om brorskapet at de er «den mest positive gruppen på den politiske scenen».

I 2004 hyllet han Hamas’ grunnlegger, sjeik Ahmed Yassin, i en uttalelse til avisen al Ahram, og i sin bok om islamsk sharia beklager han seg over at den egyptiske lovgivningen har adskilt moralen fra lovene etter en vestlig modell som er islam fremmed. Da Tariq Ramadan ved anledning foreslo at man midlertidig kunne oppheve de delene av sharialoven som foreskriver grusomme fysiske avstraffelser, ble forslaget blankt avvist av Bishri, som mente det var «uten juridisk grunnlag» og «basert på en vestlig virkelighet».

Kopterne skal være svært bekymret over valget av Bishri som leder for kommisjonen, som ikke lover godt for Egypts fremtid.

New York Times: Panel of Jurists Is Given the Task of Revising Constitution
Il Foglio: Costituenti islamisti (papiravisen 18. februar, ikke på nett)