Tariq Ramadan og dobbeltspråk Etter 2001 gjorde muslimers unnvikenhet mot å snakke om terrorismen europeere og amerikanere nervøse. Mange med overfladisk kjennskap til muslimsk terminologi mente at muslimer benyttet den gamle shiittiske taktikken med taqiyya, altså forstillelse for å beskytte seg selv, og trakk den forhastede slutning at man ikke kunne stole på noenting av […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.