Nytt

Like etter at Hosni Mubarak hadde holdt sin tale til nasjonen, ringte Barack Obama. Obama ga senere et statement til pressen der han advarte Mubarak mot å bruke vold og innstendig oppfordret ham til å gjøre noe med folks klagemål.

USA har forsøkt å balansere mellom regimet og folket, men tipper stadig mer over på folkets side.

Obama og administrasjonens linje er at Mubarak må gi folket ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet. Videre må myndighetene avstå fra å bruke sikkerhetsstyrkene på en aggressiv måte mot demonstrantene. Sosiale medier og internett og mobiltjenester må igjen åpnes opp.

Det spørs om Mubarak lytter. Nye avsløringer fra Wikileaks viser at Mubarak i lang tid har vært skeptisk til USAs ønske om reformer og støtte til demokratiske krefter i Midtøsten. Mubarak mener det er feil medisin, og at det virker destabiliserende.

But they also show U.S. pressure is viewed skeptically by Mubarak, who believes ill-advised U.S. pushes for reform in the Middle East have produced colossal mistakes, from the ouster of the Shah of Iran to the election of Hamas Islamists in Gaza.

«We have heard him lament the results of earlier U.S. efforts to encourage reform in the Islamic world,» the U.S. embassy in Cairo told Clinton in a cable before Mubarak’s visit to Washington in May 2009.

«He can harken back to the Shah of Iran: the U.S. encouraged him to accept reforms, only to watch the country fall into the hands of revolutionary religious extremists. Wherever he has seen these U.S. efforts, he can point to the chaos and loss of stability that ensued.»

Men Mubarak er blitt sin egen største fiende. Skulle argumentet om stabilitet hatt vekt, måtte han ha vist vilje til endring. Det har han ikke gjort. Han sitter med alle tøylene som en annen Bresjnev.

USA kunne ikke stille seg bak Mubarak i denne situasjonen, det ville være det samme som å gjøre folkemassene i Midtøsten til USAs fiender. De er antiamerikanske nok som de er. Skulle USA også skuffet deres demokratiske aspirasjoner ville det blitt oppfattet som tidenes forræderi.

Men det betyr at USA ikke bare distanserer seg fra, men støtter folket mot Mubarak.

Declaring that the protesters have universal rights, he said, “The United States will continue to stand up for the rights of the Egyptian people.”

Pressetalsmann Robert Gibbs gikk så langt som å antyde at USA vil se på den økonomiske støtten til Egypt, på 3 milliarder dollar i året, hvis ikke Mubarak viser vilje til innrømmelser.

Man kan diskutere om det var lurt å si dette offentlig.

But the firmness of the president’s comments signaled that the crisis in Egypt had passed a “critical turning point,” in the words of one senior American official. Regardless of whether Mr. Mubarak survives, this official said, the upheaval has already transformed Egyptian politics and how the United States will handle a leader long seen as a stable anchor in a turbulent region.

Martin Indyk artikulerte USAs dilemma, men i valget mellom en geriatrisk autokrat og et folkeopprør med krav om frihet og rettigheter, har ikke USA noe valg.

Still, standing by Mr. Mubarak for fear of what could come after him could lead to “resentment towards the United States that could last another three decades, like Iran,” said Martin S. Indyk, a Middle East peace negotiator in the Clinton administration. Laying out the American dilemma, Mr. Indyk said, “If we don’t back Mubarak and the regime falls, and the Muslim Brotherhood takes control of Egypt and breaks the peace treaty with Israel, then it could have dramatic negative ramifications for American interests in the Middle East.”

Wikileaks cables: Mubarak skeptical of U.S. reform push
Leaked cables show U.S. pressure viewed skeptically by Mubarak, who believes ill-advised U.S. pushes for Mideast reform have produced colossal mistakes.

Obama Cautions Embattled Ally Against Violence