Poesi

Svenskar finns. Vi är ett folk med ett eget språk, egna traditioner och egen kultur, utvecklad under många århundraden. Ända till för 50 år sedan var vi ett land med en unikt homogen befolkning. Vi har all rätt i världen att hävda vår särart och vara stolta över vårt ursprung. Vi som har vuxit upp i en tid då den svenska identiteten var något självklart ska fortsätta att hävda den.

Julia Caesar Taqiyya är inte pursvenskt