Halvparten eller flere av Nordirakerne som søker asyl i Sverige reiser tilbake til hjemlandet og oppholder seg der i kortere eller lengre perioder mens de venter på svar på asylsøknaden.
Asylsøkerne oppholder seg ofte flere måneder i Irak mens svenske myndigheter behandler den enkeltes søknad.

Det omfattende misbruket av asylretten er kjent av det svenske Migrationsverket, skriver Medborgarnas flyktingombudsman (MFO), Merit Wager. Hvorvidt migrationsministeren i Sverige er informert er ikke klart.

Det ter sig synnerligen märkligt – och som ett klart missbruk av asylrätten – att människor tar sig hit, d.v.s. helt enkelt ordnar en egen emigration till Sverige. Att de tillåts missbruka asylsystemet genom att hävda att de behöver skydd här och omöjligt kan återvända till sitt hemland och samtidigt reser till just detta land på semester i månader medan de väntar på att få uppehållstillstånd av skyddsskäl i Sverige! Skickar Migrationsverket deras dagersättning till adressen i hemlandet ? Eller går pengarna till den svenska adressen?

Det er ikke akseptabelt at Sverige åpenlyst tillater et slikt misbruk uavhengig av hvilken synsvinkel man betrakter det fra, skriver Wager, og påpeker at de umiddelbare konsekvensene kan bli mistenksomhet og uvilje overfor flyktninger og asylsøkere med et reelt behov for beskyttelse.

Någonstans måste väl ändå en gräns gå för svensk blåögdhet? Någonstans måste väl en gräns gå för hur mycket Sverige låter sig utnyttjas och förlöjligas. Har inte den gränsen sedan länge passerats när asylsökande, som hävdar skyddsbehov och påstår sig omöjligt kunna återvända till sitt hemland, reser dit med direktflyg från Stockholm och Köpenhamn? Den rätt till asyl som alltid framhålls som en mänsklig rättighet – vilket den är och bör vara – ska inte få missbrukas på detta sätt. Att Sverige tillåter det är inte acceptabelt, ur vilken synvinkel man än betraktar det hela. Det gör svenskar misstänksamma och mindre benägna att vilja att ta emot flyktingar och asylsökande. Dessutom – och det är kanske allvarligast – skadar tilltron till asylprocessen och till alla dem som har asylskäl.

MFO ble opprettet i 2002 for å fremme asylsøkeres og flyktningers behov i Sverige, og for å utarbeide forslag eller innstillinger for Migrationsverket og migrationsministeren m.m.

MFO: Asylsokande semestrar i hemlandet medan de vantar på uppehallstillstand

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.