Kommentar

Brev stilet til Utenriks- og forsvarskomiteen, datert 13.november.2010, før demonstrasjon til støtte for Iraks kristne. Slike demonstrasjoner ble holdt i flere byer i Europa lørdag.

Afnan Kamal holder et bilde av sin mor Suhaila Rafail som ble drept terrorister og selvmordsaksjonister i Our Lady of Salvation-kirken i Bagadad.

Er kristnes blod billigere enn andres?

Irakske kristne, sønner av Babylon og Assyria har gjennom tidene opplevd en lang rekke tragedier. Forbrytelser er blitt begått mot disse fredelige folk, under regimer som var forskjellige politisk men like i form og innhold. Resultatet er det samme, nemlig kontinuitet i forfølgelse, undertrykkelse, drap og forskyvning av vårt folk i Irak, hjemmet til våre fedre og forfedre.

Kristne i Irak har lidd, og lider fortsatt i hendene på grupper som ikke tilhører menneskeheten. Disse nøler ikke med å drepe på grunn av identitet, og hevner seg på de som er annerledes i religion.

Den grufulle forbrytelsen i kirken ”Sayedat Al-Najat” 31.oktober.2010 i hjerte av Bagdad, er en forbrytelse av usigelig fornærmelse mot menneskeheten. Det er en forbrytelse utenfor kriminalitet. En gruppe kriminelle trengte seg inn i kirken og drepte og sprengte over femti mennesker og såret mer enn sytti av dem, mens de satt og bad om fred og ro til sitt kjære land. Terroristene skilte ikke mellom barn, kvinner, eldre og prester. Alle var mål for deres kuler og granater.

Utviklingen for kristne i Irak er meget bekymringsfull. De er det svakeste ledd i irakske samfunn uten beskyttelse, og er blitt drivstoff for sekteriske kriger i Irak. Dette er den smertefulle realiteten.

Vi legger det fulle ansvaret på den irakske regjeringen, pga den sekteriske ensidigheten, mangel på alvor og forsømmelse fra sikkerhetsvakter og soldater av sine plikter. Dette har gjort Irak til yngleplass for mordere og terrorister.

Vi oppfordrer all kristne til å stå sammen, forene sine grupper og være solidariske og lojale mot hverandre for å konfrontere bølgen av terrorisme.

Vi sier det høyt til alle som prøver å fordrive de kristne fra Irak:
Kristne er en vital del av landets historie. De satte byggesteinene i første menneskelige sivilisasjon, og Irak uten den innfødte kristne befolkningen ville ikke være autentisk.

Vi som representanter for assyriske, kaldeiske og syriske kristne i Norge krever av den norske regjeringen og politiske partier, internasjonale organisasjoner og europeiske land, å møte våre vilkår og gjennomføring av følgende:

Dannelse av en internasjonal domstol umiddelbart for å oppdage de som er involvert i disse kriminelle handlinger og de som står bak dem, og bringe dem for retten og holde dem ansvarlige.
Gi internasjonal beskyttelse til vårt folk i alle områder hvor de befinner seg i Irak.
Gi umiddelbart myndighet for å verne våre kirker og våre institusjoner i det sivile samfunn til representanter for vårt folk av irakske kristne, og etablere egne lokale politistyrker.
Lovfesting av det umiddelbare selvstyre i Nineveh Plain.
Bygge opp om verdiene av kjærlighet og harmoni mellom brødre i vårt hjemland ved å bygge disse broene gjennom kultur og utdanning fra barndommen av.
Domfellelse av alle land som sto og står bak trusler og forfølgelser av kristne i Irak.
Få vår sak behandlet internasjonalt, og arbeide for å forsvare våre rettigheter, og få tilbake de rettigheter som er tatt fra oss.

Representanter for assyriske, kaldeiske og syriske kristne i Norge:

Den assyriske demokratiske bevegelsen (Zawaa) v/ Hikmat Mansor
Den kaldeiske Babylon klubben v/ Faraj Asmaro
St. Johannes Menighet v/ Martin Auraha