Blod og ødeleggelser i en kirke i Negombo på Sri Lanka etter terrorangrepene på øya den 21. april 2019. Foto: Stringer / Reuters / Scanpix.

Kjære fr. Solberg,

Regjeringen setter fokus på forfølgelse av religiøse minoriteter. Det er bra. I et innlegg i Vårt Land av utenriksminister Søreide 12/11-18 presiseres regjeringens arbeid for retten til fri religionsutøvelse.

Men både i Søreides innlegg og i vestlige medier generelt fokuseres det på alle andre religioner enn den som står sentralt i Norge. Grunnlovens §§ 4 og 16 legger til grunn at Norge er et kristent land, noe vi har vært i 1000 år.

Når norske medier skriver om forfulgte minoriteter rundt i verden, konsentrerer de seg om grupper som er minoriteter i Norge eller tilhører grupper som er minoriteter i andre land, men som ikke finnes i særlig grad i Norge. Men mediene skriver veldig lite eller ingenting om den mest forfulgte religiøse gruppen i verden: Kristne.

Jeg jobber med å få media til å rette opp i denne skjevheten. Jeg har opprettet en Facebook-gruppe (og er i ferd med å gjøre dette til en organisasjon), har skrevet til de største mediene i Norge, blitt intervjuet i Vårt Land og skrevet innlegg om saken. Uten at riksmediene så langt har brydd seg.

Den 11. mai i år arrangerte jeg en appell foran Stortinget. Det var talere fra flere trosretninger tilstede og appellen dreide seg ikke om å nedvurdere dekningen av andre minoriteter, men at folk skal kunne være i fred med sin religion. Mediene glimret igjen med sitt fravær.

Da terroren rammet Sri Lanka, var (vestlige) medier, politikere og til og med preses i Den norske kirke meget uvillige til å bruke ordet «kristne» som betegnelse på ofrene. Det var ubehagelig påtagelig, gitt hvordan terrorofrene i Christchurch var korrekt omtalt som muslimer.

I våre dager er kristne en religiøs gruppe som assosieres med fred og fordragelighet. Derfor, og fordi dette er den mest forfulgte religiøse gruppen i verden, er det viktig at vi ikke er redd for å nevne ordet «kristen».

Jeg ber deg derfor å bistå i kampen for religionsfrihet ved å sette større fokus på forfølgelsen av kristne, derunder legge press på de land hvor slike menneskerettighetsbrudd forekommer. Kampen mot «islamofobi» er fremmet i Stortinget (Dokument 8:164 S). «Kristofobi» er like utbredt i dag, i den forstand at vi skal «skamme oss» over å tilhøre den kristne kulturkrets. Regjeringen må sette dette på agendaen på samme måte som «islamofobi». Jeg er en kristen innvandrer, og føler ikke at min statsminister inkluderer meg når vi kristne ikke ønskes god påske mens andre ønskes god Id.

Søreide nevnte i sitt svar til interpellasjon fra stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) om religiøse minoriteter at det ikke er konstruktivt å rangere religioner etter hvor mange som er forfulgt. Der er jeg uenig. Vi kan ikke hjelpe alle, og siden Norge er primært et kristent land, er det naturlig at vi først viser solidaritet med våre «egne». De andre store verdensreligionene kan støtte «sine». Så kan Norge i tillegg gi støtte til minoritetsreligionene.

Om ikke annet: Sørg for å beholde korset i riksvåpenet og i flagget.

Vennlig hilsen,
Judith Horntvedt

 

Kjøp Holocaust-bokpakken fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.