Det er opprør i Kristelig Folkeparti mot den innvandringsvennlige politikken sentralledelsen fører. Ole Jørgen Anfindsen er invitert til Stavanger, og også Bergen KrF vil gjerne ha ham til å holde foredrag.

En sperre er åpenbart brutt. Lokale ledere tør å tale ledelsen midt i mot. De sier partileder Dagfinn Høybråten og nestleder Inger Lise Hansen ikke har kontakt med virkeligheten. I det ligger et klart oppgjør med- og en utfordring av ledelsen.

Lokalpolitiker i Stavanger, Bjarne Bjelland:

– Jeg synes det vi får høre fra sentralt hold ikke har noe med realitetene å gjøre. Det blir så mange fine ord, men som politikk er det helt hjelpeløst, sier Bjarne Bjelland.

Vårt Land rir to hester: journalist Kjetil Gillesvik skal både dekke saken, og drive politikk. Vårt Land tar parti for Høybråten og Hansen. Det blir det merkelig journalistikk av.

Bør ikke KrF med sitt verdigrunnlag føre en human innvandrings- og integreringspolitikk?

– Det er viktig at vi behandler våre nye landsmenn med respekt. Men KrF har dessverre trådt over en grense der realpolitikken ikke lenger er tilstedet. Det har gått ut over i snillisme og naivitet.

Alle midler er tillatt for å stanse opprøret. Journalist Gillesvik går ikke av veien for å sverte Ole Jørgen Anfindsen med stereotyper fra 30-årene.

Gillesvik innleder artikkelen med å brunbeise Anfindsen.

Han vil gjeninnføre raselæren og mener norsk innvandringspolitikk undergraver velferdsstaten og gir skyhøye voldtektstall.

Bare for at leserne ikke skal være i tvil om hvor ille Anfindsen er, og åpenbart for å avskrekke leserne fra å støtte lokalledere som inviterer Anfindsen. Men avskrekkingen virker ikke lenger. Virkeligheten er for presserende, og derfor avfeier KrF-politikerne brunbeisingen:

Og dette skal dere lære av en som vil gjeninnføre raselæren?

– Jeg kjøper ikke alt han sier, men tiden er inne for også å høre på røster som er kritiske til dagens politikk. KrF har innvandringskritiske velgere. Hvis ikke KrFs ledelse innser dette, kommer det til å bli en trykkoker.

Det er ikke lenge siden avisene skrev begeistret om Inger Lise Hansens visjon om å omdanne KrF til et slags kristent Venstre. Nå vil ikke lokallagene sitte stille lenger. Det har lenge vært misnøye med at sentralledelsen i Oslo ikke har kontakt med grasrota. Oslo begynner å bli en verden for seg, og rapportene fra hovedstaden alarmerer det trauste grunnfjellet i KrF. Man akter ikke å sitte rolig og se på at kristenarven skusles bort til fordel for en diffus flerkultur.

At en vesentlig del av denne flerkulturen utgjøres av en religion som er ekspansiv og fiendtlig til sentrale elementer i dagens kristendom, er en viktig faktor, ikke minst i forhold til Israel. At Høybråten ikke våget å stille på solidaritetsdemonstrasjonen 8. januar 2009, svekket hans stilling. Inger Lise Hansen tok dette enda lenger da hun foreslo at partiet skulle bli mer nøytralt.

Men de sosiale endringene skremmer enda mer: rapportene om synkende medlemstall i Den norske Kirke, og utvandring fra Groruddalen, er med å vise at noe alvorlig skjer, og at det trolig bare er begynnelsen. Vårt Land har selv vært med å beskrive utviklingen, men har problemer med å ta den inn over seg.

Lokale KrF’ere har ikke den samme binding til den politisk korrekte eliten i Oslo. De forholder seg til egne velgere og de er bekymret. Derfor nekter lokalpolitikere å la seg målbinde lenger.

Lokallagsleder i Stavanger, Kjetil Clementsen:

– Vi er nødt til å ha et kritisk blikk på hvor mange som kommer til landet, hva vi gjør i forhold til integrering og hva innvandrergruppene selv gjør for å bli integrert, sier Clementsen. Han støtter Bjellands initiativ for å få Anfindsen til Stavanger.
..
Leder i Bergen KrF, Tomas Moltu, uttalte i gårsdagens Vårt Land at partiets innvandringspolitikk er for naiv. Han er også positiv til å invitere Anfindsen til Vestlandets hovedstad.

Noe skjer i KrF.

Islam-kritiker klar for KrF-turné
Tirsdag talte han i Oslo. Nå skal Ole Jørgen Anfindsen besøke Stavanger KrF. Også i Bergen vurderer de å invitere den omstridte innvandringsmotstanderen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂