Likestillingsnemnda mener at justisminister Knut Storbergets forbud mot hijab i politiet bryter diskriminerlings og likestillingsloven. Men Storberget kommer ikke til å ta vedtaket til følge.

Det var likestillings- og diskrimineringsombudet som bragte saken inn for nemnda, etter at Justisdepartementet kom til at forbudet var innenfor internasjonale konvensjoner og derfor nektet å endre regelverket.
Nemnda viser til at formålet med hijabforbudet, er at uniformen skal uttrykke nøytralitet og likhet. Nemnda er enig med Justisdepartementet i at det er en saklig begrunnelse, men mener samtidig at departementet «ikke har godtgjort at forbudet er nødvendig for å opprettholde tilliten til norsk politis nøytralitet».
Tvert om bør politiet gjenspeile samfunnets mangfold for å opprettholde bred tillit, heter det i uttalelsen.

NTB