Nytt

Nederland fører rettssak mot Geert Wilders for hans meninger, men tillater Arab European League å publisere en karikatur som driver gjøn med Holocuast.

Det er ikke samme dommer, ikke samme aktor, men det er samme system, og sier noe om utviklingen i Nederland. Man imøtekommer islamister og stiller landets mest populære politiker for retten.

Wilders har meninger som kan og bør diskuteres. Han bør få sin dom ved stemmeurnen, ikke i et rettslokale.

Men det er altså islamisten som får medhold: dermed sanksjoner og legitimerer en nederlandsk domstol antisemittiske ytringer.

Wilders anti-islamske ytringer har utløst en tiltale for hatefulle ytringer, mens forhånelsen av Europas eget folkemord er tillatt, og denne gang i ytringsfrihetens navn. Dommen i Nederland er skjellsettende.

Det har vært islamistenes standardreaksjon at Vesten opererer med doble standarder når det tolererer gjøn med islam, men ikke med Holocaust. Men de to størrelsene lar seg ikke sammenligne. Det ene er en tro, det andre er et historisk faktum.

Det den nederlandske dommeren gjør er å slå inn på samme vei som Tyrkia fører overfor armenerne: man reverserer folkemordet.

A cartoon mocking the Holocaust, published by the Arab European League (AEL), cannot be designated racist slander, a Dutch court ruled on Thursday. The AEL was acquitted of inciting hatred by posting a cartoon that questioned the Holocaust on its website.

The sketch was published last year in response to the infamous Danish cartoons depicting the Islamic prophet , Mohammed. The AEL, a Pan-Arab organisation active in Belgium and the Netherlands, hoped its counter-cartoon would demonstrate the «hypocrisy» that it felt was commonplace in public debate.

The cartoon shows two figures standing beside a stack of corpses marked with a sign that says ‘Auswitch’ [sic]. «We have to get to 6,000,000 somehow,» one character exclaims. The other responds by saying: «I don’t think they are Jews».

Tegningen harselerer med at Holocaust er konstruert. AEL hadde trykket en tekst ved siden at der man presiserte at man ikke bestred Holocaust som faktum. Det lyder som en syltynn juridisk garanti.

The AEL wanted to prove that, while cartoons offensive to Muslims are accepted in the Christian West, drawings depicting religious themes that are deemed controversial are not.

In its ruling, the court called the AEL drawing grievous, insulting and bad taste. The context in which the cartoon was created however, convinced the judge that its publication was not punishable.

In its ruling, the court took into account that the AEL believes the genocide of the Jewish people is an historical fact. The AEL pointed this out in both a press release and a disclaimer it printed beside the cartoon.

The public prosecutor had proposed a plea bargain that required the AEL to take the cartoon off its website. After the AEL failed to comply, charges were brought. The prosecutor sought only minor fines.

In his ruling, the judge took into account that Article 10 of the European Convention on Human Rights also guarantees the right to shock, offend or insult others through public expression. Governments are only allowed to prohibit this type of expression if specific laws exist to govern it and as long as the restriction is «necessary for a democratic society» to function. The context of an expression as well as the proportionality of censorship are important considerations in this respect.

The judge found that the AEL drawing was part of a «cartoon campaign» conducted by the AEL against the perceived double standard prevalent in the West. «In this case, freedom of speech weighs more heavily than the right of others not to be discriminated against,» the court stated. The AEL’s right to publish an offensive cartoon «should be guaranteed» in light of the specific context and the AEL’s intent, the court ruled.

Det er interessant at dommeren trekker frem paragraf 10 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen som garanterer retten til å «sjokkere, krenke eller fornærme andre ved offentlige ytringer». Det er en rettighet vi aldri har hørt feks. den norske regjering henvise til tidligere. Tvertom ønsket man å innføre en egen lovbeskyttelse av religiøse følelser. Hvordan ville det rimet med paragraf 10?

Men vi hører at lovavdelingen i Justis har funnet ut av barnehijab ikke kan forbys, ei heller niqab og burka i det offentlige rom. Eller formuleringen er at det «trolig» strider mot EMK.

Det er selvsagt svært alvorlig for ytringsfriheten at den nederlandske dommen gjelder antisemittisme.

Jon Eirik Lundberg har noen kloke betraktninger som setter saken i perspektiv:

Det er interessant å se at Holocaust seiler opp som en «religiøs» størrelse i Vesten. Slik at satiretegninger av terrorister, som krenker «religiøse følelser», blir «balansert» av satiretegninger om Holocaust – som da også skal krenke «religiøse følelser». «The AEL wanted to prove that, while cartoons offensive to Muslims are accepted in the Christian West, drawings depicting religious themes that are deemed controversial are not.» Hensikten er å peke på hykleri og doble standarder, står det. Men Holocaust gikk jo mest ut over jødene, ikke kristne europeere. Så «Holocaust cartoons» har jøder som mottagere, ikke f.eks. JyllandsPosten.

Enda mer pussig er det at at terroristen som Turbantegningen gjør narr av, har samme samme ideologiske innstilling til jøder som kz-leirene var et uttrykk for. Så motivet for å «hevne» den tegningen er allerede temmelig suspekt; valget av motiv bekrefter mistanken. Karikaturene blir brukt som påskudd for et helt annet program. Å gjøre narr av Holocaust er å komme brun-høyre i møte; ikke å «krenke religiøse følelser» hos kristne. En annen tendens i samme retning er den med at man skal «diskutere Holcoaust».

Som Ahmadinejad sier i dette MEMRI-sammentrekket: «Hvis det er riktig, som dere sier, at Holocaust fant sted: Hvorfor nekter dere da folk å undersøke det?» http://www.youtube.com/watch?v=XSzLAOv10iI (En annen «kritiker» sår tvil til Holocaust fordi det ikke finnes noen video-opptak derfra. Til tross for at VHS først kom på markedet i 1976.) «In its ruling, the court called the AEL drawing grievous, insulting and bad taste. The context in which the cartoon was created however, convinced the judge that its publication was not punishable.» Det er skapt en «kontekst» hvor antisemittismen kan florere legitimt. Det er like før man hører noen si at «Slikt må vi tåle å se på». Og det vil ikke være helt feil, ettersom jødehatet blir beskyttet av den europeiske Menneskeretighetskonvensjonen. «In his ruling, the judge took into account that Article 10 of the European Convention on Human Rights also guarantees the right to shock, offend or insult others through public expression. Governments are only allowed to prohibit this type of expression if specific laws exist to govern it and as long as the restriction is «necessary for a democratic society» to function. The context of an expression as well as the proportionality of censorship are important considerations in this respect.»

En 59 år gammel deprimert Harry Taylor blir dømt til 6 måneders fengsel for å ha delt ut noen karikaturer om Jesus og islam på John Lennon-flyplassen i Liverpool. Han er militant ateist og har en «historie», men et halvt år for noen tegninger er strengt.

To ting stikker ut: Den ene er at Harry Taylor og hans løpesedler truet et demokratisk samfunns funksjoner. I seg selv en prestasjon av én enkelt mann, kan man si. Det andre er at Holocaustbenektelsen nå er stueren hvis den for det første fremføres på en «morsom» måte, og for det andre blir rettferdiggjort som «hevn».

Court allows Holocaust cartoon as free speech

på bildet: leder av AEL Abdoulmouthalib Bouzerda