Nytt

Mohyeldeen Mohammad (24) fra Larvik har mistet studieplassen ved Det islamske universitetet i Medina, Saudi-Arabia, pga talen han holdt på Universitetsplassen og uttalelsene til pressen. Han venter bare på å reise hjem.

Universitetsledelsen fikk oversatt talen Mohammad holdt.

Mohammad ble, ifølge advokaten, konfrontert av skoleledelsen om talen og andre uttalelser han har hatt. Mohammad bekreftet at det var han som sto bak uttalelsene, og dette skal være grunnen til at han nå skal være utvist fra skolen.


– Jeg er utvist fra universitetet, fratatt passet og venter på deportering, skriver Larvik-mannen i en e-post til VG Nett.
..
– Han har underrettet meg om at han er utvist fra universitetet fordi de anser ham som politisk aktiv. Det er ikke lov på den skolen å være politisk aktiv, sier John Christian Elden til VG Nett.

Tap av studieplass betyr ikke nødvendigvis at skolen er ikke-politisk. Saudi-Arabia liker ikke negativ omtale, og det har Mohyeldeen gitt dem.

Mohammad: – Jeg er utvist fra islamskolen